Arkivysk. Fulton Sheen

Komunizmas ir Vakarų sąžinė
Arkivysk. Fulton Sheen - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Mūsų Viešpats sako, kad velnias bus toks panašus į Jį, kad suklaidins net išrinktuosius. Jis ateis užsimaskavęs kaip didis humanistas ir filantropas. 

Kaip nugalėti blogus įpročius
Arkivysk. Fulton Sheen - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Blogų įpročių neišrauna mūsų neapykanta jiems (nes mes ne visada jų tinkamai nekenčiame). Juos išstumia mūsų meilė kam nors kitam.

Šėtono veikimas ir kova su juo
Arkivysk. Fulton Sheen - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Kadangi mūsų požiūrį į velnią didžiąja dalimi suformavo žiniasklaida, pamaniau, kad būtų įdomu išgirsti, ką apie jį sako sveika filosofija ir teologija. 

Kodėl gerbiame Mariją
Arkivysk. Fulton Sheen - Katalikų pasaulio leidiniai

Kadangi mūsų Viešpats taip išsiskiria iš kitų sūnų ir mes išskiriame Jo Motiną iš visų kitų motinų.

Kieno maldos išklausomos?14

Ištrauka iš garbingojo arkivyskupo Fultono Sheeno (1895–1979) knygos „Aukštyn širdį“.