Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė

Laimė koronaviruso metu

Gyvenimas ir literatūra taip susipina, kad jau nė nežinai, kuris eina pirma, kuris kurį pamoko apie tai, kas yra taip svarbu, kad net neapsakoma. 

Apie laimę gyventi vienoj Lietuvoj

Jei sakome, kad dalis mūsų bendrapiliečių gyvena „kitoje Lietuvoje“, jau atsiribojame nuo jų ir jų problemų – ir retorinis atsiribojimas nėra menkesnis už bet kokį kitokį.

Apie laimę rūpintis ne savo reikalais

Pagrindinė atskirties prielaida yra bendruomenė ar visuomenė, kurioje įprasta rūpintis vien savo reikalais ir susikurti sau patogų urvelį ar gūžtelę. 

2019-ieji – skandalų metai
Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė - Naujasis Židinys-Aidai

Bažnyčia Lietuvoje, kitaip sakant, bijo pritrūkti išminties skandalams ištverti, bet jų vengdama užkerta kelią ir visam susitaikymo bei gijimo procesui, kuris turėtų ir galėtų sekti po to.

Apie laimę susimąstyti

Manau, kad refleksijos įgūdžių mūsų visuomenei labai trūksta, ir tai nemenkai kenkia ir viešam, ir privačiam gyvenimui. 

Apie laimę vartoti

Ką daryti, kad vartojimas teiktų laimę? Jeigu savo santykį su daiktais ir prekėmis grįsime visų pirma tokiu klausimu, gana nesunkiai išlaikysime sveiką protą ir pusiausvyrą.

Apie laimę išvengti kančių

Ar mums patiems kankinio vainikas atrodo lengviau pasiekiamas ir labiau užtikrintas tikslas negu laimė? 

Apie laimę gyventi bendruomenėje

Jeigu tiki, kad Bažnyčia gyvuoja Dievo valia ir Jo palaikoma, tada ji ištvers bet kokią schizmą, nors, aišku, būtų smagiau, jeigu netektų to ištverti.

Apie laimę nebūti persekiojamiems

Kalbėti apie krikščionių persekiojimą Europoje ir Šiaurės Amerikoje yra absurdas, tiesiog ciniška veidmainystė ir egocentrizmas.

Apie laimę dalyvauti politikoje

Kai imame kalbėti tyliau ir klausytis atidžiau, kai atsakome į konkretų klausimą, o ne tik išvedžiojame, plėtodami tas pačias abstrakcijas, geriau pažįstame kitus žmones. 

Apie laimę būti dosniems

Bet iš tikrųjų dosnumas, kaip visos dorybės, labiau už bet kokį paramos gavėją reikalingas pačiam rėmėjui.

Apie laimę kurti savo kultūrą

Dideli ponai turi tiek galios todėl, kad visi aplink jiems tą galią suteikia – nebūtinai džiaugsmingai ir iš nuoširdžios pagarbos, gal net dažniau pagiežingai, keiksnodami ir tyliai siusdami.

Apie laimę ilgėtis grožio

Svarbiausia, man atrodo – priimti grožio ilgesį į deramą vietą tarp kitų rimtų dalykų ir teisėtų troškimų.

Apie laimę ieškoti tautinės tapatybės

Tai buvo nepaprasto solidarumo metas. Ne vien jautėmės pakiliai vieningi, bet ir praktiškai visi darė, ką galėjo, kad tik padėtų vieni kitiems.

Apie laimę peštis su broliais ir seserimis

Katalikai gali – ir netgi turi – nesutarti dėl to, ką žemiškais klausimais laikyti siektinu gėriu ir kokiomis priemonėmis jo pasiekti. 

Apie laimę vadovautis emocijomis

Pastaruoju metu man krenta į akis tai, kiek daug viešojoje erdvėje pasišlykštėjimo. Net ėmė rodytis, kad tai dažniausia ir mažiausiai apmąstoma emocija iš visų, kuriomis vadovaujamės.

Apie laimę gyventi mitiniais laikais

Ko reikėtų, kad konkrečiai Vanago ir apskritai partizanų atminimas man nebebūtų toks skausmingas, ir manau, ne tik man, ir ne tik asmeniškai, bet ir kultūriškai? Reikėtų, kad jis galutinai virstų mitu. 

Apie laimę pašalyje

Aptemo mums Popiežiaus vizitas. Mūsų Bažnyčią krečia tokia krizė, kokios ji tikriausiai neregėjo kelis šimtus metų.

Nejauki ta tyla

Turėjau gerai pagalvoti, ar apskritai reikia ką nors rašyti apie tą Pensilvanijos bylą. Situacija ir su ja susiję klausimai labai jautrūs, atrodo, taip nesunku pasakyti ką nors „ne taip“.

Apie laimę žinoti, kiek turi pinigų

Tikriausiai esate girdėję, kad Bažnyčia Lietuvoje nemoka mokesčių, nors klebonai važinėja Teslomis ir kalėdodami išvilioja iš bobučių visą jų pensiją, nes grasina jų nelaidoti.

Apie palaimintąjį su fufaike

Jei Dievas, tapdamas žmogumi, būtų išvengęs kančios, Jis būtų tarsi koks antropologas, atkeliavęs pagyventi su Amazonijos čiabuvių gentimi.

Apie laimę susikalbėti

Sekminės – didžiausia gegužės šventė, o aš taip seniai laukiu progos papasakoti apie savo mėgstamiausią Sekminių stebuklą. Apie tai pradėjau galvoti prieš keletą metų, kai po pertraukos vėl grįžau prie akademinių tekstų.

Apie laimę nesileisti gąsdinamiems

O tie, kurie mus gąsdina demonais ar gėjais, juk nenori, kad būtume linksmi ir džiūgautume. Jie nori, kad darytume, ką jie sako, nes bijome, jog kitaip bus blogai. Bet labiausiai jie nori, kad jų klausytume. Kad jaustumės iš jų gavę gerą patarimą. 

Apie laimę, kurios nė nepastebime

Mūsų patriotinis sezonas nuo Sausio 13-osios iki Kovo 11-osios toks ilgas, kad jo pabaigoje beveik neįmanoma pasakyti ką nors, kas nebūtų beviltiškai banalu ir sentimentalu.

Apie etiką ir moralę politikoje

Manykime, kad šventinis turi būti kitas savaitgalis, o šį pasikalbėkime rimtai. Apie vieną reiškinį, kuris man jau kuris laikas neduoda ramybės.

Pasikalbėkime apie pinigus

Pabandom kaip nors susiimti. 1 % pajamų į rankas - ne sau. Bet kam, kas jums svarbu ar miela. Nereikia Bažnyčiai, jeigu ten nevaikštot. Galima šuniukams ir kačiukams, jeigu tai jums tikrai atrodo visų svarbiausia.

Apie laimę išgyventi siaubą

Bet papasakoti apie tai, kaip atgauti ir kurti Lietuvos Nepriklausomybę, mums visiems buvo, galbūt tebėra labai sunku, yra ne vien psichoterapijos pratimas.