Kun. Gabrielius Satkauskas

Lk 18, 9–14 „Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 18, 9–14
„Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“

Lk 13, 1–9 „Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 13, 1–9
„Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“

Lk 12, 54–59 „Jūs mokate išaiškinti, ką reiškia žemės ir dangaus išvaizda, tai kodėl gi neišsiaiškinate šio laiko prasmės?“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 54–59
„Jūs mokate išaiškinti, ką reiškia žemės ir dangaus išvaizda, tai kodėl gi neišsiaiškinate šio laiko prasmės?“

Lk 12, 49–53 „Esu atėjęs nešti ne taikos, o nesantarvės“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 49–53
„Esu atėjęs nešti ne taikos, o nesantarvės“

Lk 12, 39–48 „Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 39–48
„Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta“

Lk 12, 35–38 „Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 35–38
„Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius“

 

Lk 12, 13–21 „Kam gi atiteks, ką susikrovei?“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 13–21
„Kam gi atiteks, ką susikrovei?“

Sekmadienio meditacija. Trys priežastys sveikinti Mariją gimtadienio proga
Kun. Gabrielius Satkauskas - Bernardinai.TV

Šio sekmadienio meditacija kviečia prisiminti, kuo Marija yra tokia išskirtinė. 

Neperskaitytoji Šventosios Žemės Evangelija

Jeruzalė yra išties šventa, dieviška žemė, vienintelė tokia pasaulyje, kur norisi melstis, „nusiauti sandalus“, kur drąsiai tariamas Dievo vardas.

Velyknaktis: užsidegame atšalusias širdis ir vėl tampame pasaulio šviesa

Šiąnakt esame kviečiami džiaugtis kartu su dangaus angelų ir šventųjų miniomis! Nes „štai ta naktis, kurioje, mirties pančius sutraukęs, Kristus Nugalėtojas pakilo iš kapo“.

Didysis ketvirtadienis: reikia daug nuolankumo, kad priimtume Dievo gailestingumą

Kiekvieną kartą, kai šv. Mišiose girdime „Tą naktį, kurią turėjo būti išduotas“, mes prisimename vieną iš intensyviausių ir reikšmingiausių Jėzaus gyvenimo dienų.

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS Lk 13, 1–9 „Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Lk 13, 1–9
„Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“ 

Sekmadienio homilija. Gavėnia kviečia į didesnį šventumą
Kun. Gabrielius Satkauskas - Bernardinai.TV

Išpildydami visas svarbiausias kataliko pareigas, jaučiamės atlikę viską, ką esame Dievui skolingi ir laukiame, kad už tai Jis mums atsilygintų.

Kas iš tiesų yra tikėjimas?

Apie esminius dalykus. Kokia proto ir jausmų vieta tikėjime? Tikėjimas - malonė, pasirinkimas ar abu? Kas svarbiau: pažinimas ar meilė?

Priešo teritorijoje2

Šis Priešas užuodžia tavo mintis, tavo troškimus. Jis pats geriausias psichologas. Tačiau jis bodisi dorybių ir meilės kvapumo. Tai sudirgina jo uoslę, išveda jį iš kantrybės.

7 būdai siekti šventumo pagal šv. Kazimierą8

Šv. Kazimieras mirė būdamas vos 25 metų, tačiau nugyvenęs tokį trumpą gyvenimą, savo pavyzdžiu įkvėpė visą ano meto Bažnyčią.

Katalikiškosios inteligentijos saulėtekis

Katalikiškoji inteligentija, apskritai inteligentija – kur ji yra šiandien? Ką ji veikia ir kam tarnauja? Gal pinigams, šlovei, pseudovertybėms? O gal mūsų inteligentai pabirę po vieną jaučiasi vieniši ir nepajėgūs nuveikti ką nors reikšmingo dėl Tėvynės, todėl jų ir nepastebime? 

Sąžiningumo kultūra

Tiesos ir prasmės neigimas savaime eliminuoja bet kokią moralę. Visa etika tuomet grindžiama pragmatiniu utilitarizmo principu ir esant tokiai situacijai neįmanoma apeliuoti į jokią sąžinę, kuri, vadovaudamasi tiesa, padeda nuspręsti kas yra teisinga.