Giedrius Saulytis

Blogio problema Augustino raštuose (III). Pats geriausias iš visų įmanomų pasaulių

Blogio egzistavimą Augustinas palygina su juoda spalva paveikslo drobėje. 

Blogio problema Augustino raštuose (II). Apie blogio prigimtį ir kilmę

Kas yra blogis? Ir kaip jis atsirado pasaulyje, jeigu geras Dievas viską sukūrė gera? 

Blogio problema Augustino raštuose (I). Kaip formavosi filosofo požiūris

Augustiną blogio problema domino nuo pat jaunystės ir, matyt, būtent šios paieškos jį labiausiai skatino gilintis į įvairias religines bei filosofines sistemas. 

Į gilumą
Giedrius Saulytis - Bičiuliams

Lemtingi Jėzaus žodžiai, ištarti Galilėjos žvejui Simonui, amžiams pakeitė ne tik jo, bet ir visos Vakarų civilizacijos gyvenimą: irkis į gilumą.

Kalėdoti su Jėzumi
Giedrius Saulytis - Bičiuliams

„Kodėl šios Kalėdos negalėtų tapti tavo asmeninio susitikimo su Viešpačiu ir Jo gimimo tavo širdyje diena? Dievas padarė tiek daug, kad kalėdinis stebuklas įvyktų.“

Leistis surandamiems
Giedrius Saulytis - Bičiuliams

Vietoj priekaištų, pykčio ir bausmės namo grįžęs suaugęs vaikas susilaukia tėvo atleidimo, meilės ir visus lūkesčius pranokstančio dosnumo. 

Gyvenime galimi tik du traukos centrai – žemė arba dangus
Giedrius Saulytis - Bičiuliams

„Vertybių sistemos yra kaip atskiros visatos, turinčios savo traukos centrą. Žvelgiant dvasiniu aspektu, žmogaus gyvenime iš esmės galimi tik du traukos centrai – žemė arba dangus.“

Kančią sunku suvokti, dar sunkiau pakelti
Giedrius Saulytis - Bičiuliams

Mes, kaip ir kiti gyvi kūriniai, visais įmanomais būdais vengiame kančios, bėgame nuo mirties.

Prieš atsisveikindami, pasakome kas svarbiausia
Giedrius Saulytis - Bičiuliams

Tai reikia prisiminti, gilinantis į Jėzaus atsisveikinimo su savo mokiniais kalbą per Paskutinę vakarienę.

Kristus mūsų kasdienybėje

Viena, išvysti prisikėlusį Viešpatį didingame Dovydo mieste, visai kas kita – savo kasdienybėje.

Adventas kaip vagis naktį

Dievas tikrai ne vagis, tačiau jo atėjimas – netikėtas, kaip vagies naktį.

Pirmieji Šventojo Rašto vertimai į lietuvių kalbą: teologinė perspektyva (II)

M. Liuteris prisipažįsta, jog, versdamas Penkiaknygę, siekė, kad Mozė kalbėtų kaip vokietis ir niekas net neįtartų jį buvus žydu!

Pirmieji Šventojo Rašto vertimai į lietuvių kalbą: teologinė perspektyva (I)

Lietuviams, kaip ir daugeliui Europos tautų, Reformacija padovanojo ir gimtąjį, ir Šventąjį Raštą.

Ko netikintieji laukia iš krikščionių

Bažnytinis fariziejiškumas yra dar blogesnis už pasaulietinį. Negalime didžiuotis savo dvasingumu, nes patys nesame pajėgūs jo pamatuoti.

Apokalipsė

Tačiau, jei Dievas būtų tik neprieinamas, apskritai neturėtume vilties jį pažinti. Geroji naujiena ta, kad Dievas yra pažinus ir per Kristų prieinamas. 

Dievo tyla174

Apibendrinant, Endo tiki, kad, jeigu istorinė krikščionybė į kitas šalis būtų nešusi tikėjimą, o ne Vakaruose susiformavusią jo formą, ji greičiausiai būtų įgijusi pačių įvairiausių pavidalų. 

Simone Weil apie politinių partijų panaikinimą ir kodėl tai reikšminga krikščionims141

Neseniai į lietuvių kalbą išverstos Simone‘s Weil knygos Sunkis ir malonė bei Dievo laukimas paskatino pasidomėti ir kitais šios prancūzų filosofės ir mistikės kūriniais.

Šventosios Dvasios reikšmė23

Kas yra siela žmogaus kūnui, tai yra Šventoji Dvasia Kristaus Kūnui – Bažnyčiai. Augustinas.

Būti ar tarnauti?75

Buvimas Dievo artumoje turi eschatologinį atspalvį. Visiškai su Viešpačiu būsime tik Danguje. Dabar, anot Pauliaus, regime mįslingu pavidalu, o tuomet – akis į akį, dabar pažįstame tik iš dalies, o ten pažinsime iki galo.

Kristaus pasijos veikėjai8

Įvardinkime pasijos veikėjus, o tuomet jau spręskime, kurį vaidmenį vaidiname mes. Juk Kristaus kentėjime dalyvaujame visi, o jo prisikėlime – kiekvienas, kuris tiki.

Tiesos siekimas35

Teologo Giedriaus Saulyčio tekstas apie tiesos siekimą kaip aukščiausią tikėjimo teiginį ir pareigą jį ginti. 

Tėvai, vaikai ir valstybė9

Nors pas mus tikrai nauja, kad valstybė imasi griežčiau ginti šeimose nuo smurto kenčiančius vaikus, platesniame europiniame kontekste vaikų teisės pabrėžiamos ir ginamos kur kas seniau.

Aiškinamės Raštą: angelų garbinimas64

Šį kartą, pasitelkdami Naujojo Testamento originalų tekstą, Biblijos tyrinėtojų įžvalgas bei archeologinių artefaktų inskripcijas, pamėginkime pasiaiškinti vieną tokių mįslių. Ji užrašyta apaštalo Pauliaus Laiške kolosiečiams.

Piligrimystė50

Piligrimystė – tai akistata su pačiu savimi. Akistata, kurią sunku pakelti. Kaip Mozės vedama tauta panoro grįžti atgal į Egiptą, į pažįstamą saugumo zoną, nors ir paženklintą vergovės lažu, taip ir dvasios piligrimas, išvydęs savąjį „aš“, nori pasukti atgal.

Apie išgydymus anuomet ir šiandien22

Ir mažesni Jėzaus darbai, atlikti iki jam buvo uždėta Išganytojo karūna, erškėčių vainikas, yra ne mažiau reikšmingi. Jie taip pat atskleidžia Kristaus širdį ir padeda suprasti Dievo santykį į žmogų.

Krikščioniško religingumo paveikslas355

Religingumas, kuriam labiau rūpi savos struktūros vieta, tęstinumas ir įtaka visuomenei, o ne žmogaus kaip Dievo kūrinio gerovė, neturi ateities. 

Giedrius Saulytis. Sąžinės samprata Naujajame Testamente (II)8

Sąžinė, kaip duotybė, tampa bendražmogiška vertybe, Dievo dovana. Galima dalyti žmoniją į tikinčius ir netikinčius, pagonis ir žydus, tačiau sąžinė naikina šių grupių priešybę, suteikdama joms bendrą pamatą.

Giedrius Saulytis. Sąžinės samprata Naujajame Testamente (I)35

Sąžinės kategorija, rodos, nereikalauja ypatingų paaiškinimų ir yra savaime suprantama.

Giedrius Saulytis. Stiprinti sienas ar griauti?14

Siekdami pelno, žmonės įgyvendina milžiniškus projektus. Kovodami dėl sportinių aukštumų, atletai išsiugdo geležinę valią. O krikščionys, kurie, anot apaštalo Paulius, pašaukti siekti nevystančių vainikų, – labai tausoja save, vengia iššūkių.

Giedrius Saulytis. Advento pamokos11

Galime tik hipotetiškai svarstyti, kokia būtų žiniasklaidos ir teisėtvarkos, mokslo ir kultūros, valdžios ir verslo struktūrų būklė, jei ten dirbantys vadovautųsi Jono pamokymais.

Giedrius Saulytis. Kristaus Evangelijos esmė9

Gaila, kad šiais laikais apie Kryžių pamokslaujama perdėm retai, tačiau dar labiau neramina tai, kad Bažnyčia neneša savo Kryžiaus.