Diak. Gintaras Jurgis Sungaila

Kryžiaus ženklo pasirodymas Jeruzalės padangėje

Gegužės 20 d. ortodoksų liturginiame kalendoriuje galime išvysti ganėtinai keistą įrašą: „Viešpaties Kryžiaus pasirodymo Jeruzalės danguje prisiminimas“.

Kodėl ortodoksai meldžiasi už valdžią ir kariuomenę?

Jei krikščionys – dangaus piliečiai, o Kristus – Karalius, tai kodėl jie meldžiasi už kariuomenę ir dalyvauja pilietiniuose reikaluose?

Koronavirusas ir Ortodoksų Bažnyčia

Rusijos Ortodoksų Bažnyčios Šv. sinodas, kurio sprendimai liečia ir Bažnyčią Lietuvoje, kol kas priėmė rekomendaciją dezinfekuoti ikonas ir laikytis gydytojų rekomenduojamų higienos normų.

Kodėl ortodoksai atmeta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą?

Viena svarbiausių priežasčių, kodėl ši dogma atmetama – ji suformuluota visiškai svetima ortodoksams teologine kalba. 

Ortodoksai švenčia naujuosius bažnytinius metus

Rugsėjo 14 – „indikto pradžia“. Taip vadinami ortodoksų naujieji bažnytiniai metai. Pats pavadinimas – „indiktas“ – yra lotyniškas ir siekia Romos imperijos laikus. 

Ortodoksų Bažnyčios poezija (4): bohohlasnikas ir dvasinės giesmės
Diak. Gintaras Jurgis Sungaila - Šiaurės Atėnai

Būti poetu Ortodoksų Bažnyčioje dabar yra ir nemaloniausia, ir daugiausia žadanti veikla.

Ortodoksų Bažnyčios poezija (3): Akatistas ir akatistai
Diak. Gintaras Jurgis Sungaila - Šiaurės Atėnai

„Dėl akatisto temos (Kristaus kančia) ir jo formos, primenančios katalikišką litaniją, kai kurie antikatalikiškai nusiteikę ortodoksai šiandien piktinasi jo naudojimu, neva tai – katalikiška malda.“

Kodėl per Krikštą naudojamas aliejus?

Kas dalyvavo Krikšto sakramente, pamena, kad jo metu net du kartus asmuo yra tepamas aliejumi. Kokia šio tepimo prasmė?

Ortodoksų Bažnyčios poezija (2): kanono gimimas
Diak. Gintaras Jurgis Sungaila - Šiaurės Atėnai

Tęsiame pažintį su ortodoksų liturginės ir paraliturginės poezijos žanrais.

Ortodoksų Bažnyčios poezija (1): psalmodija ir troparai
Diak. Gintaras Jurgis Sungaila - Šiaurės Atėnai

Ortodoksų liturginiame gyvenime beveik viskas yra giedama. Net daugelis kunigo žodžių tariami ne paprastu balsu, o rečitatyvu.

Mintys apie jaunimo tarnystę

Vienas misionierius rašė: „Taip vyksta, nes jauni žmonės į renginius eina ir savanoriauja ne todėl, kad yra krikščionys, o todėl, kad yra jauni žmonės.“

Šv. Kalėdos ortodoksų ir katalikų tradicijose

Paskutinį šimtmetį Kalėdų pamaldos dažniausiai švenčiamos naktį iš sausio 6-osios į 7-ąją (gruod. 24-25 d.), apie vidurnaktį.

Kodėl šeima tapo problema tikintiesiems ir Bažnyčiai?
Diak. Gintaras Jurgis Sungaila - Naujasis Židinys-Aidai

Kodėl užuot tuokęsi 12–14 metų, žmonės pradėjo tuoktis 19–24, o dabar ir 24–30 metų?

Santuokos sudarymas ir išardymas Ortodoksų Bažnyčioje

Vienas didelių ortodoksų ir katalikų kanonų teisės ir pastoracinės praktikos skirtumų – egzistuojanti kanoninė galimybė nutraukti santuoką Ortodoksų Bažnyčioje. 

Ar Ukrainos Bažnyčia tikrai vaduojasi iš Kremliaus?

Klysta tie, kas šį konfliktą vaizduoja kaip Rusijos ir Ukrainos. Maskvos patriarchatui priklausančios Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios tikintieji – tai Ukrainos piliečiai.

Ukrainos Bažnyčios krizė: svarbiausi faktai

Maskvos patriarchija nutraukė bendradarbiavimą su Konstantinopolio patriarchija, aukščiausiu lygmeniu, kas ateityje gali virsti į tikrą schizmą tarp Konstantinopolio ir Maskvos.  

Kas yra ortodoksų mėgstami molebnai ir panichidos?

Katalikai už mirusius artimuosius „užperka“ Mišias, ortodoksai –  molebnus arba panichidas. Kas tai yra?

Ar sąvokos „ortodoksija“ ir „erezija“ tebeturi prasmę?2

Katalikų Bažnyčia turi baisią instituciją, kuri praeityje vadinosi Congregatio Romanae et universalis Inquisitionis, arba tiesiog – Šventoji inkvizicija. Šiandien ji vadinasi „Tikėjimo mokymo kongregacija“, bet tebeužsiima ta pačia veikla – eretikų gaudymu.

Kodėl Lietuvos Ortodoksų Bažnyčia priklauso Maskvos patriarchatui5

Lietuvos vyskupija, kuri yra Maskvos patriarchato dalis, yra visiškai finansiškai ir daugeliu kitų požiūrių nepriklausoma nuo Maskvos.