Gintaras Jurgis Sungaila

Kodėl ortodoksai atmeta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą?
Gintaras Jurgis Sungaila - Ortodoksas.lt

Viena svarbiausių priežasčių, kodėl ši dogma atmetama – ji suformuluota visiškai svetima ortodoksams teologine kalba. 

Ortodoksai švenčia naujuosius bažnytinius metus
Gintaras Jurgis Sungaila - Ortodoksas.lt

Rugsėjo 14 – „indikto pradžia“. Taip vadinami ortodoksų naujieji bažnytiniai metai. Pats pavadinimas – „indiktas“ – yra lotyniškas ir siekia Romos imperijos laikus. 

Ortodoksų Bažnyčios poezija (4): bohohlasnikas ir dvasinės giesmės
Gintaras Jurgis Sungaila - Šiaurės Atėnai

Būti poetu Ortodoksų Bažnyčioje dabar yra ir nemaloniausia, ir daugiausia žadanti veikla.

Ortodoksų Bažnyčios poezija (3): Akatistas ir akatistai
Gintaras Jurgis Sungaila - Šiaurės Atėnai

„Dėl akatisto temos (Kristaus kančia) ir jo formos, primenančios katalikišką litaniją, kai kurie antikatalikiškai nusiteikę ortodoksai šiandien piktinasi jo naudojimu, neva tai – katalikiška malda.“

Kodėl per Krikštą naudojamas aliejus?
Gintaras Jurgis Sungaila - Ortodoksas.lt

Kas dalyvavo Krikšto sakramente, pamena, kad jo metu net du kartus asmuo yra tepamas aliejumi. Kokia šio tepimo prasmė?

Ortodoksų Bažnyčios poezija (2): kanono gimimas
Gintaras Jurgis Sungaila - Šiaurės Atėnai

Tęsiame pažintį su ortodoksų liturginės ir paraliturginės poezijos žanrais.

Ortodoksų Bažnyčios poezija (1): psalmodija ir troparai
Gintaras Jurgis Sungaila - Šiaurės Atėnai

Ortodoksų liturginiame gyvenime beveik viskas yra giedama. Net daugelis kunigo žodžių tariami ne paprastu balsu, o rečitatyvu.

Mintys apie jaunimo tarnystę
Gintaras Jurgis Sungaila - Ortodoksas.lt

Vienas misionierius rašė: „Taip vyksta, nes jauni žmonės į renginius eina ir savanoriauja ne todėl, kad yra krikščionys, o todėl, kad yra jauni žmonės.“

Šv. Kalėdos ortodoksų ir katalikų tradicijose

Paskutinį šimtmetį Kalėdų pamaldos dažniausiai švenčiamos naktį iš sausio 6-osios į 7-ąją (gruod. 24-25 d.), apie vidurnaktį.

Kodėl šeima tapo problema tikintiesiems ir Bažnyčiai?
Gintaras Jurgis Sungaila - Naujasis Židinys-Aidai

Kodėl užuot tuokęsi 12–14 metų, žmonės pradėjo tuoktis 19–24, o dabar ir 24–30 metų?

Santuokos sudarymas ir išardymas Ortodoksų Bažnyčioje
Gintaras Jurgis Sungaila - Ortodoksas.lt

Vienas didelių ortodoksų ir katalikų kanonų teisės ir pastoracinės praktikos skirtumų – egzistuojanti kanoninė galimybė nutraukti santuoką Ortodoksų Bažnyčioje. 

Ar Ukrainos Bažnyčia tikrai vaduojasi iš Kremliaus?
Gintaras Jurgis Sungaila - Ortodoksas.lt

Klysta tie, kas šį konfliktą vaizduoja kaip Rusijos ir Ukrainos. Maskvos patriarchatui priklausančios Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios tikintieji – tai Ukrainos piliečiai.

Ukrainos Bažnyčios krizė: svarbiausi faktai
Gintaras Jurgis Sungaila - Ortodoksas.lt

Maskvos patriarchija nutraukė bendradarbiavimą su Konstantinopolio patriarchija, aukščiausiu lygmeniu, kas ateityje gali virsti į tikrą schizmą tarp Konstantinopolio ir Maskvos.  

Kas yra ortodoksų mėgstami molebnai ir panichidos?
Gintaras Jurgis Sungaila - Ortodoksas.lt

Katalikai už mirusius artimuosius „užperka“ Mišias, ortodoksai –  molebnus arba panichidas. Kas tai yra?

Ar sąvokos „ortodoksija“ ir „erezija“ tebeturi prasmę?2

Katalikų Bažnyčia turi baisią instituciją, kuri praeityje vadinosi Congregatio Romanae et universalis Inquisitionis, arba tiesiog – Šventoji inkvizicija. Šiandien ji vadinasi „Tikėjimo mokymo kongregacija“, bet tebeužsiima ta pačia veikla – eretikų gaudymu.

Kodėl Lietuvos Ortodoksų Bažnyčia priklauso Maskvos patriarchatui5

Lietuvos vyskupija, kuri yra Maskvos patriarchato dalis, yra visiškai finansiškai ir daugeliu kitų požiūrių nepriklausoma nuo Maskvos.