Greta Paskočiumaitė

Partizanai – nepriklausomybės vėliavnešiai

Sausio 1-oji kiekvienam žmogui reiškia naują pradžią. Kiekvienam piliečiui sausio 1-oji taip pat yra Lietuvos vėliavos diena.