Henrikas Gudavičius

Laiškai iš kaimo. Saugokis giltinės, bet medelį sodink...

„Kasmet mane kažkodėl vis labiau ima dominti natūrali obelų hibridizacija. Norisi aktyviau pasekti, kur šis procesas krypsta“, – savo dienoraštyje rašo H. Gudavičius.

Laiškai iš kaimo. Pavasarinė karetaitės giesmė

„Kalbasi dvi karetaitės: vos tik pasibaigia neilga, bet stipri vieno paukštelio trelė, prasideda kita, lygiai tokia pat melodinga“, – dienoraštyje rašo H. Gudavičius.

Laiškai iš kaimo. Viduržiemis. Dygsta pavasariniai grybai – raudonosios plačiataurės

„Septyni laipsniai šilumos. Ir saulė. Ir stiprokas vakarų vėjas. Per pietus praslinko virš Liškiavos tamsus debesis ir pabėrė baltų sniego kruopų“, – sausio 22-ąją užrašė H. Gudavičius.

Laiškai iš kaimo. Ar dar knibžda gyvatės Razumnos raiste?

„Žaltys gali gyventi žmogaus sodyboje ir netgi tvarte, o gyvatė slepiasi. Pavasarį raistuose ir paraistėse gyvatės atsiranda tarsi iš požemių“, – rašo H. Gudavičius.

Laiškai iš kaimo. Ir vėlų rudenį – liepsnelės giesmė?

„Taip ir artėjame prie šių kalendorinių metų pabaigos. Nelabai linksmi. Neretai mitinguojantys. Matyt, iš tikrųjų nebesugebame valdyti tos aršios buldozerinės pažangos“, – rašo H. Gudavičius.

Laiškai iš kaimo. Spalio pabaiga: taip staiga nuskaidrėjo paupiniai miškai...

Lapai krinta po vieną, ir tas jų kritimas bobų vasaros dienomis – lyg laikrodžio tiksėjimas: niekaip nesustabdysi. 

Laiškai iš kaimo. Žmogus turėtų matyti toliau nei erelis

„Tikras rudens garsas. Dabar jau lauksime žiemos, o kai ji ateis, pradėsime galvoti apie pavasarį“, – savo dienoraštį tęsia H. Gudavičius.

Laiškai iš kaimo. „Kai Lietuvoje stoviu ant piliakalnio – esu milžinas...“

„Ruduo juk tarsi vakaras, užtat pavasaris – tikras rytas tiems, kurie jo sulauks“, – dienoraštyje rašo Henrikas Gudavičius.

Laiškai iš kaimo. Liepos sausra: tik iš toli ateina gandas apie grybų tiltus

Birželio pradžioje H. Gudavičius užsirašė dienoraštyje, kad kai kurie žiedai šiemet atsiranda trimis savaitėmis anksčiau, o dabar atrodo, kad viskas dar labiau skuba.

Laiškai iš kaimo. Ir „bobulės ašaros“, ir baltažiedė radasta, ir stepinis šalavijas

Pasakiškų atsitikimų augalų pasaulyje ir pavasarį, ir vasarą šiemet tiek pat daug kaip visada.

Laiškai iš kaimo. Tikras pavasaris. Sode prie Krūčiaus pražydo jovaras

H. Gudavičius savo Sodo prie Krūčiaus dienoraštyje rašo, kad kiekvieną pavasarį būna vis keistesnės sodininkystės pamokos.

Laiškai iš kaimo. Baltos baltų trobelės...

„Įpratome galvoti ir kalbėti, kad kiekvienas pavasaris vis kitoks, todėl ir šiemet neturėtume verkšlenti – kiekvienas dirbkime tai, ką tokį pavasarį galime dirbti“, – rašo H. Gudavičius.

Kur dingsta mūsų kaimas?

Kas yra kaimas, kur slypi kaimo kūrybinės galios, kokia galėtų būti tradicijų ir inovacijų darna, kokia mūsų kaimo ateitis?

Laiškai iš kaimo. Žiema ateina. Ar pasidžiovei savo nagines?

„Kodėl paskutinį šių metų mėnesį vis dėlto parūpo sušnekti apie nagines, apie lietuviškus ir rusiškus keiksmažodžius, netgi apie visokius saldžių šokių nešvankumus?“

Sibiro kelias, vedantis į nežinią

Kodėl brolių Černiauskų knygose tiek daug kasdienės kančios, nebepaguodžiamo sopulio ir vargo? Kodėl toks nepermaldaujamas knygos herojų likimas?

Laiškai iš kaimo. Lapkritis – šaknų kasimo laikas

H. Gudavičiaus tradiciškai šeštadienio dienoraštyje – apie vaistingųjų šaknų kasimą, Lietuvos ir pasaulio vaistažolių ūkius ir mokėjimą išbūti laukinėje gamtoje.

Laiškai iš kaimo. Malkas žiemai susikraukim gražiai

Bet štai kokios neramios žinios ateina iš Labanoro sengirės: ten niekadėjai su geležinėmis širdimis, tie visagaliai medkirčiai, plynai kerta Labanoro regioninio parko pušynus.

Laiškai iš kaimo. Belaukiant bobų vasaros, pražydo pavasarinis kežys

„Kai kas per radiją vis tvirtina, kad tuoj tuoj sulauksime bobų vasaros, o kiti tikina, kad bobų vasaros saulė šviečia jau dabar. Neaišku, kaip yra iš tikrųjų“, – dienoraštyje rašo H. Gudavičius.

Laiškai iš kaimo. Rugpjūtis – atostogų metas? Laboremus!

Vasaros pabaiga šiek tiek panaši į pavasarį – kasdien kas nors netikėta atsiranda, reikia sustoti ir pabandyti prisiminti, ar kada nors šitaip yra buvę, dienoraštyje rašo H. Gudavičius.

Benediktas Navickas – originalus pasaulio stebėtojas

Sovietinių metų rezistento Benedikto Navicko-Barzdelės tautosakinio pobūdžio rašto darbas – anų dienų santvarkai neįtikusio jaunuolio būties ir buities aprašymas.

Laiškai iš kaimo. Vasara be tolimų kelionių

Ką dabar kaimo žmonės dirba visą dieną? Kaip nuo stichinės sausros ginasi? 

Laiškai iš kaimo. Stichinė sausra: ir kantrybės išbandymas, ir atminties patikrinimas

„Kaime per vasarą galima gyventi ir viską suspėti, reikia tik vieną valandą anksčiau atsikelti ir vieną valandą vėliau atsigulti“, – savo dienoraštyje rašo H. Gudavičius.

Laiškai iš kaimo. Alyvų žydėjimas: nuo Dainavos iki Žiemgalos

Pasaulis, kurio nebėra, man brangus. Kodėl senovinė kaimo skara ne kvietkuota, o languota? Kodėl tos kryžmiškai languotos seniausio audimo skaros tarsi pilkais trobų langeliais ar parūdijusiomis antkapių tvorelėmis sudalintos?

Laiškai iš kaimo. Perkūnas dangaus keliu nuvažiavo – perkūnropės sužaliavo...

Pirmasis griaustinis atgrumėjo vakar vakare iš pietų ir nutolo į rytus. O žaibai vis horizontalūs, eidami šonu pro Liškiavio ežerą ir nusitęsdami į Gailiūnų pusę, tiktai blyksėjo tarp debesų, bet į žemę, rodos, nė karto netrenkė.

Laiškai iš kaimo. Klibikščiuoja, bet vis dėlto dar eina

Iš H. Gudavičiaus dienoraščio: „Kodėl senieji lieka ištikimi savo kiemui ir savo kaimui? Juos kažkas laiko būtent tose vietose, kurias iš jaunumės pasirinko. Sulaiko juos tikriausiai meilė ir prisiminimai, bet yra ir toks keistas savarankiškumo užgaidas.“

Laiškai iš kaimo. Švento Pranciškaus gyvenimas – ne fantastika

„Švento Pranciškaus istorija yra paprasta ir taiki. Pranciškaus pamokymas yra trumpas ir aiškus: keliaudamas kalbėk tik apie Jėzų, neturtą ir gerumą – ir niekada nesuklysi“, – savo dienoraštyje rašo H. Gudavičius.

Laiškai iš kaimo. Nelabai žiemiškos mintys belaukiant viduržiemio

„Istorijos reikia mokytis įsiklausant, ką susirinkę kaimo žmonės atvirai porina ir apie save, ir apie savo kaimynus, kai tie kaimynai sėdi šalia. Šitoks kalbėjimas yra tikras“, – tęsdamas savo dienoraštį rašo H. Gudavičius.

Tautos dvasia saugoma giliai

Naujoji brolių Černiauskų knyga (negaliu rašyti, kad čia yra nuotraukų albumas, nes čia yra knyga, kurią reikia skaityti) yra istoriška, teisinga ir skaudi, bet kaip lengva pajusti ir kitos Lietuvos buvimą, rašo H. Gudavičius.

Laiškai iš kaimo. Iš tikrųjų tamsių naktų būna nedaug...

Ir meteorologija, ir fenologija – labai įdomūs mokslai, bet kažkodėl visi labiau jaudinasi dėl astronomijos anomalijų. Matyt, čia bus tokia ilgai trunkanti interneto mada įsigalėjusi.

Laiškai iš kaimo. Ilgos ir amžinos rudens vakarų poringės3

„Kartais norisi pasiginčyti ne tiktai dėl mūsų praeities ir dabarties kaimo esminių apibūdinimų, ne tiktai dėl to, kas yra Lietuvos pakraštys, o kas tasai įsivaizduojamas centras“, – rašo H. Gudavičius savo dienoraštyje.

Laiškai iš kaimo. Ar jau trumpėja tavo daržo lysvė?4

Kai pajunti, kad tavo gyvenimo ruduo jau tikrai čia pat, daržo tarplysvius reikia daryti kuo platesnius. Pabandykit ir pamatysit, kaip palengvėja darbas.

Laiškai iš kaimo. Tamsios ir klastingos bobų vasaros naktys6

Fenologai sako: kai vos vos pagelsta klevo ir beržo lapai, prasideda auksinis ruduo. Auksinis ruduo, Lapkritis ir Priešžiemis – tokie yra trys rudens periodai.

Laiškai iš kaimo. Rugpjūčio vėtra išvertė šimtametį dvikamienį beržą2

Henriko Gudavičiaus laiškuose iš kaimo – apie dirvožemių mozaikas, bitininkystės pamokas, kregždžių įpročius, širšuonų architektūrą ir šimtamečio dvikamienio beržo istoriją.

Laiškai iš kaimo. Lyja kasdien, kai žydi liepos2

Visi kvepiantys senovinių darželių augalai magiškai suburdavo gentainius. Ir kvapioji vakarutė, ir kvapioji razeta, ir vaistinis skaistenis, ir pilkoji leukonija – visi šie žolynai pakvimpa vakare, kai niekas jau niekur nebeskuba.

Laiškai iš kaimo. Vasaros pradžia: tylos ir senovės ieškojimas1

Jauni varnėniukai atsirado staiga. Sodybų kiemuose, pamiškėse, pievose – visur čirškia rusvi alkani, nelabai vikrūs paukšteliai. Įprato šitaip reikalauti peno slypėdami tamsiuose inkiluose, todėl ir dabar rėkia kuo garsiau.

Laiškai iš kaimo. Rudasis lokys Lietuvoje? Tai smulkmena...1

Kas Gamtoje yra smulkmena, o kas – stambmena? Tokia diskusija gali būti be pabaigos. Vertinimas priklauso ne nuo žvėries ar augalo dydžio, o nuo vertintojo interesų ir pasaulėjautos.

Laiškai iš kaimo. Kaip svarbu pasislėpti nuo šiaurės vėjo2

Pavasaris labai šaltas. Bet vis tiek kiekvieną dieną galima išgirsti ir pamatyti tai, ko vakar nebuvo. Štai šį rytą jau supypsėjo iš šiltųjų kraštų sugrįžusi grąžiagalvė. Šis rusvas geninių būrio paukštelis visai nepanašus į kitus genius.

Laiškai iš kaimo. Kaip kuriama istorija ir kaip ji užrašoma 7

Henrikas Gudavičius šį kartą rašo apie skaitytą „Maidano dienoraštį“, Druskininkus, Juokų dieną, lietuvių ir rusų literatūrą. 

Laiškai iš kaimo. Kas ėjo pasivaikščioti, o kas – arklių sužiūrėti?1

Viename Vaižganto apsakyme yra toks epizodas: kaime atsitiko kažkokia kliauza, du sodiečiai pašaukti į teismą susitaria šitaip – tu sakysi, kad tą vakarą ėjai pasivaikščioti, o aš – arklių sužiūrėti. 

Tiktai tylus pasitikėjimas savimi yra tikras1

Staiga atėjo žiema. Šiaurės vėjas ir dvidešimties laipsnių šaltis vakar visus užklupo labai netikėtai. Blogiausia, kad sniego visai nedaug.

Laiškai iš kaimo. Gruodžio mintys: nuo Ūlos iki Plaskiniškių2

Staiga užėjusi žiema, su sniegu ir dvylikos laipsnių šalčiu, staiga ir išsikvėpė. Ir vėl rūškanas rytas nesiskiria nuo niūrios pavakarės. Nesinori niekur važiuoti, geriau jau nuklysti mintimis į praeitį.

Laiškai iš kaimo. Vis dar klaidžioja kažkas prie Krūčiaus...1

Kalbėtis, tartis, gyventi ir nepasiduoti nevilčiai. Šitaip ir tą dar netolimą praeitį, ir būsimą ateitį konkrečiai vertinti moko mus per anksti Lietuvą palikusio filosofo dienoraštis „Atgimimo ištakose“.

Laiškai iš kaimo. Ir pačią niūriausią rudens dieną...4

Šiandien dar kartą įsitikinau, kad gamtininkas visą dieną turi ką nors stebėti. Tik tada pamatys tai, ko kiti galbūt dar nematė. Stebėk nuolat, ir koks nors atsitiktinumas tave būtinai nustebins...

Laiškai iš kaimo. Šitaip ir ateina rudeniška melancholija1

V. Dautartas ypač vaizdingai papasakojo apie rudens vakarus prie Merkio, kai vienas sėdėdamas prie mažo lauželio girdėdavo kaimo garsus ir žinodavo, ką tie garsai reiškia. Ta tyla su tolimais kaimo garsais ir yra tavo atrasta mistika.

Laiškai iš kaimo. Dar viena vasaros žiedų banga1

Apie vasaros kelionių žavesį yra prirašyta labai daug. Ir visur lyg susitarus labiau giriamas senovinis keliavimo būdas, visur teigiama, kad seniau keliauti buvę įdomiau.

Laiškai iš kaimo. „Nugriūta ant suolo ir užmigta…“

Pražydo jonažolės. Pradeda žydėti ir raudonėliai. Pievoje – iš tolo girdimas vabzdžių gaudesys. Bet vasariškos rimties ir vešėjimo harmonija labiausiai dabar jaučiama šermukšnialapių lanksvūnių tunelyje.

Laiškai iš kaimo. Sunkus žalio medžio kryžius1

Vienišiai, žinoma, yra ypatingi žmonės. Jie visada gali pasikliauti savimi, nesvarbu, ar šviečia saulė, ar užslenka niūrūs debesys. Bet argi būtina keliauti į tyrus, norint pajusti pirmykštės gamtos pulsą?

Laiškai iš kaimo. Pavasariniai žiburiukai sodiečio akyse2

Rytą purenu kauptuku velėninę žemę ir išverčiu net tris rupūžes. Dar žiemoja, neskuba kartu su pavasariu.

Laiškai iš kaimo. Geras yra tas nuolankus Mykoliukas

Aukštai danguje vėl cinksi gal jau kitas miškinis kalviukas, Pyterio Balčiaus miške už Krūčiaus kukuoja gegutė, o čia pat per akmenis ūžia Atgajos rėva, ir švyti auksinė blužnučių sala.

Laiškai iš kaimo. Kada Rusijoje buvo „Demokratijos rojus“?1

Vieversio diena. Vieversio dar nėra, bet vietiniai „špokai“ jau pajuto pavasarį – gyvai šnekučiuojasi parduotuvės priemenėje.