Jo Piazza

Jei vienuolės valdytų pasaulį, arba Ką reiškia atkurti išplėštą orumą4

Susipažinkime su paprasta seserimi Joana, sukūrusia požeminį geležinkelį, padedantį ištrūkti į laisvę šių dienų vergėms.