Joana Gimberytė - Juronė

Vasario „Artuma“: apie išlaisvinančią Dvasią, apie žmogaus ir Lietuvos laisvę

Švenčiant Valstybės atkūrimo šimtmetį ir tęsiant ciklą apie Šventąją Dvasią, vasario „Artumoje“ bandoma pažinti Dvasią, kuri išlaisvina.

Gruodžio „Artuma“: ar šventa gali būti tik Šventoji Šeima?

Dvasingumas – stiprus žodis, vaizduotėje iškylantis it nušvitusio, nuo buities pakilusio žmogaus pavidalu. Bet kas tai yra iš tiesų? 

Pavydo spalvos ir atspalviai

„Džiaugiasi, kad kaimyno namas dega“? Galimybių, kodėl džiaugiasi, kelios: palengvėjimas – tai ne jo namas, jo namui viskas gerai; neapykanta kaimynui – taip jam, bjaurybei, ir reikia; pavydas – norėtum tokio namo kaip kaimyno, bet kad jau neturi, tegu pleška.