Julius Sasnauskas OFM

Viešpataujantis dangus
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

Dievo meilės idėja galų gale labiausiai veikia tada, kai būna pramaišiui su kokiais nors netikėtais ir netinkamais elementais.

Velykų lopšinė
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Ta mėgėjiška nuotraukėlė iš pažįstamos šeimos albumo reiškia, kad labiau už varpus ir pamokslus per šias Velykas norisi jaukių namų ir ramybės, mylimų žmonių.“

Štai medis ir jo lapai

Jėzaus kančios istorija negali būti paminklas sielvartui ir mąstymas apie šio gyvenimo trapumą ir varganumą. Greičiau vaidmenų paskirstymas gyvenimo scenoje. Komanda veikti.

Kaip stovi laisvė
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Neatsimenu, kaip atrodė Kovo 11-oji prieš tris dešimtmečius – lijo, krito šlapdriba ar tvieskė pavasario saulutė.“

Draugės ir draugai
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Ir dėl to dar knygos yra draugės, kad pilnos glamonių, švelnumo. Kažin kaip paslaptingai jos draugauja ir myli, ne pagal taisykles“, – rašo kun. J. Sasnauskas.

Apie vieną išgelbėtą gyvybę
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Aišku, ne Aušvicas tai, ne geto baisybės, kad matant šiauštųsi plaukai. Tuodu nuskurę berniūkščiai uždarbiauja, prasimano duonos kąsnį“, – rašo kun. J. Sasnauskas.

Nudilusi garbė ir tai, kas nedyla
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

Nuotraukoje matyti, kaip atrodė iš vidaus „vytautinė“ bažnyčia Kaune, Vaižganto numylėtoji.

Tamsybių karvutė
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Šis tarybinės karamelės „Karvutė“ popieriukas su rusiškomis raidėmis yra iš kitos istorijos. Sulankstytas ir paverstas fantiku, jis išgulėjo keturiasdešimt metų degtukų dėžutėje.“

Naujųjų metų srovės ir tiltai
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Tu gi, aukščiausiasis laiko ir laimės valdove, kuris valdai audras, padvelk švelniu Zefyru į garbingą žmogų...“ Čia iš naujametinio XVIII amžiaus pabaigos sveikinimo NN.

Protingai, švelniai, iki galo

Kunigo Juliaus Sasnausko OFM atsiminimai apie kunigą Vaclovą Aliulį.

Širdelės kovos ir žaidimai
Julius Sasnauskas OFM - Naujasis Židinys-Aidai

Vaižganto nebūtų be Kauno. Aprisnojęs kone visą Lietuvą, prisiklausęs kone visų mūsų tarmių, prisiekinėjęs meilę sostinei, savo šventąjį miestą jis surado Kaune.

Melchizedeko giminė
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Šio kunigo žvilgsnis traukia. Daug visko matęs, nepaslėpsi. Laikas, kuris jam teko, nebuvo dvasinio atgimimo, Bažnyčios šlovės metai.“

Po du ir po vieną gatvėje, kurios nėra
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

Ši maža nuotraukėlė aukcione pristatyta kaip vermachto kariškio darbas. Kitoje pusėje paskubomis pakeverzotas žodis Wilna ir dar kažin kas vokiškai.

Vieno gyvenimo knyga
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

Čia savadarbis tarybinių laikų maldynėlis. Pusė mokyklinio sąsiuvinio, kainavusio 8 kapeikas.

Vartų sargyba
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Kad ubagai po šiai dienai renkasi bažnyčias – logiška. Bet ir labai gražu, palaiminga. Tarsi patvirtinimas, jog čia gyvena geros širdies žmonės“, – „Šiaurės Atėnuose“ rašo kun. J. Sasnauskas.

Iniciacija
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Karai, okupacijos, persekiojimai vieną dieną virsta tiltu į laisvę, naujo gyvenimo prielaida. Mums žinant ar nežinant to“, – rašo kun. Julius Sasnauskas.

Cirkas atvažiavo
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Ana sistema mėgo linksminti žmones. Cirkais, humoro vakarais, geromis kino komedijomis, – rašo kun. J. Sasnauskas. – O ilgainiui komedija ir cirku imdavai laikyti visą tarybinę tikrovę.“

Tuštuma aplink bažnyčią
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

Apie pirmąją 1860–1861 metais A. Korzono darytą Šv. Onos bažnyčios nuotrauką ir pirmąjį lietuvišką fotomontažą su pradanginta Bernardinų bažnyčia.

Pranciškonų tikėjimo nuotykiai
Julius Sasnauskas OFM - Katalikų pasaulio leidiniai

Pranciškonas nebūtų pranciškonas, jeigu pasakodamas net pačius rimčiausius dalykus nešyptelėtų ir šelmiškai nepamerktų akies.

Išgyvenimo formulės
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Nemėgstu maldų prie stalo per visokius iškilmingus kviestinius pobūvius, dideles šventes. Dangaus pagalba ir globa, evangeliniu džiaugsmu ten retai kada kvepia.“

Su bilietu ir be jo
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Dabar tarp kitų kalėdinių triukų – ir šis senas autobuso bilietas. Niekam jo nereikėjo ir nereikės. Nežinia kiek metų išbuvo Naujojo Testamento knygelėje tarp visokių niekniekių.“

Kalėdiniai malonumai
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

Kalėdų labiausiai reikia seneliams. Jie adoruoja naujagimį ir traukia į save jo šventus syvus. Atgyja, atjaunėja. Švyti nuo prisiminimų.

Ko niekaip nepakeisime
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

Norėtųsi pagaliau advento, – nesvarbu, tylaus ar panašaus į turgų, – kuris nors laikinai sustabdytų Kristaus paieškas.

Mano tėviškė – ne mėlynas nemuno vingis
Julius Sasnauskas OFM - Naujasis Židinys-Aidai

Vilnius – nedidelis miestas. Bet jam iš dangaus drėbtelta tiek, kad apsvaigsti ir niekaip nuo jo neišsiblaivai. Ne tik apie grožį ar istoriją kalba. Veikiau apie galią būti namais.

Nepasirodė mažai
Julius Sasnauskas OFM - Mažoji studija

Apaštalų Sosto neperkelsime nei į Vilnių, nei į Kauną. Užtektų, kad tie, kurie tampa ganytojais, pasaulietiniais ar bažnytiniais, būtų žmonių mylėtojai.

Kai tikrai būni1

Kviečiame skaityti Kazio Bradūno eilėraščių rinktinės „Liepė man būti“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017) sudarytojo kunigo Juliaus Sasnausko įžanginį žodį.

Atlaidų žemė3
Julius Sasnauskas OFM - Katalikų pasaulio leidiniai

Kai girdi kur nors Kretingoje ar Telšiuose vėl pranešant apie Porciunkulės atlaidus, galėtum manyti, kad esi kviečiamas į kokią seną žemaičių šventę.

60 Vaidoto Žuko votų

Vaidoto Žuko moliniai votai, žinoma, kas kita. Jie neskirti kokiam nors stebuklingam atvaizdui. Ir apie šventuosius mainus dailininkas turbūt negalvojo.

Julius Sasnauskas OFM. Rauda už Panerius16

Šioje vietoje aptemsta ir susvyruoja viskas. Proto ir gėrio triumfas. Žmonijos pažangos idėjos. Netgi tikėjimas Dievo apvaizda.

Trys Karaliai: širdies šventė4

Tiesą sakant, mes visai neturėtume tų žmonių prie Jėzaus lopšio tituluoti „karaliais”. Evangelija aiškiai sako: išminčiai, magai, burtininkai iš Rytų šalies. Niekas nežino jų kilmės.

Julius Sasnauskas OFM. Vilniaus popierėlis3

1918 metų vasario 16-ąją ir mus šiandien du dalykai tikrai susieja – tai žiema ir Vilnius. Prisiminęs aną lemtingąjį vasario šeštadienį, Aleksandras Stulginskis, vienas iš Nepriklausomybės akto signatarų, vėliau rašė: „Oras bjaurus, kaip kad jis dažnai pas mus vasario mėnesį esti. Šlapias sniegas taip ir lipdo akis”.

Iš Bernardinai.lt archyvų. Julius Sasnauskas OFM. Ar galima prarasti Velykas?2

Grynoji Velykų žinia visada bus baisi ir nepakeliama. Tai pranešimas, kad gėdinga vergo mirtimi nubaustas žmogus trečią dieną buvo sutiktas gyvas. Galvok, ką nori. Jau prieš du tūkstančius metų dalis jo priešininkų ramino save gandais, jog tai esanti gudri apgaulė.

Julius Sasnauskas OFM. Toks Vilnius6

Kaip ir kasmet, prieš šv. Kalėdas Vilnius pagerbia labiausiai miestui nusipelniusius žmones. Tarp kitų laureatų šiais metais bus pagerbtas ir br. Julius Sasnauskas OFM, kuriam šv. Kristoforo statutėlė bus įteikta specialioje nominacijoje „Už meilę Vilniui ir vilniečiams“.

Julius Sasnauskas OFM. Kai Dievas duoda brolius4

Kada kalbama apie Pranciškų Asyžietį ir jo suburtąją vienuoliją, dažniausiai, žinoma, minimi du dalykai: neturtas ir brolybės dvasia. Tai tarytum nesikeičianti pranciškonų vėliava.

Julius Sasnauskas OFM. Vėlinės ir mūsų viltis13

Noriu, kad Vėlinės man skelbtų viltį. Tik kas dabar ims ją giedoti? Kas apskritai turi teisę ir galią ją išgiedoti ar iškriokti, ar išdejuoti, išlementi, išmikčioti? Tai progai parinkti Biblijos pasažai, esą vienu mostu nubraukiantys bet kokias dvejones mirusiųjų prisikėlimu ir amžinuoju gyvenimu?

Julius Sasnauskas OFM. Tibeto veidrodis 12

Tibetas yra tobulas suklupimo akmuo kiekvienai perdėm pragmatiškai ir primityviai politikai, pagautai vienintelio įkvėpimo – daryti valdžią ir pinigus.

Julius Sasnauskas OFM. Kunigas šiandien ir rytoj60

Dabartinė Bažnyčios krizė rodo, kad atėjo metas rimtoms permainoms. Bažnyčia pamažu, bet neišvengiamai juda ta linkme.

Julius Sasnauskas OFM. Felix culpa3

Kai pagaliau sumigsime pailsę nuo maldų ir kalbų, jis, prisidengęs tamsa, iš naujo apeis nuodėmės miestą susirinkdamas sau tai, ką būsime palikę po savęs.

Julius Sasnauskas OFM. Ką padarė ir ko nepadarė kankinio Brunono kraujas Lietuvoje

Egzistuoja įvairių hipotezių, iš kur galėjęs kilti šio krašto pavadinimas – Lietuva, ir kažin ar bus lemta kada nors išsiaiškinti, kas iš tikrųjų davė mums vardą: 11 km ilgio upeliūkštis Jonavos rajone, šiose žemėse gyvenusi karinga tauta ar paprasčiausiai nesibaigiantys lietuviški lietūs.

Julius Sasnauskas OFM. Per broliškumo perteklių

Tik per broliškumo perteklių ir išliksime gyvi šiame mieste ir šioje valstybėje.

Julius Sasnauskas OFM. Pragiedruliai

Pamažu dingsta atsakomybė už viešai, televizijoje ar radijuje, pasakytą žodį. Kaip kalbu, taip gerai. Kultūrai skirtų laidų tai ypač nepuošia.

Kun. Julius Sasnauskas OFM. Prabilęs mūsų duonos kalba

Nuostabia ir nepakeičiama Prisikėlimo tikrovės dalimi bus vaišingumo dorybė, tie visi šįvakar pasklidę virtuvių kvapai, pareikalavę darbštumo ir kantrybės, nusižeminimo ir meilės.

Kun. Julius Sasnauskas OFM: „Mes buvome visiškai laisvi“

Laisvė - tai mūsų žmogiškumo dalis, mūsų buvimo žmonėmis kaina.

Kun. Julius Sasnauskas OFM. Bažnyčia ir žiniasklaida

„Mažoji studija“ darbuojasi štai jau bene 10 metų, o jos populiarumas nemažėja.

Julius Sasnauskas OFM. Narcizai Motinos dienai

Parsinešiau šiandien sau narcizų puokštelę iš prekeivių palei Pilies gatvę.

Julius Sasnauskas OFM. Laisvės sapnas

„Kai iš nelaisvės Viešpats mus vedė, atrodė mums sapnas”. Čia sakinys iš Senojo Testamento psalmės. O toliau ten – apie džiaugsmą, kuriuo netvėrė išlaisvintųjų širdys, apie nesuvaldomą liežuvių linksmybę.

Julius Sasnauskas OFM. Toks vasaris. Praradęs savo burtus

Televizija vėl kviečia tautą į Vilniaus katedros aikštę švęsti Vasario 16-osios. Kartu su estrados žvaigždėmis ir gražiausiomis dainomis apie Tėvynę. Kaip ir anais metais.

Julius Sasnauskas OFM. Kūdikėlio dovanos

Vasario 2-ąją, rodos, vėl galėtume užsižiebti kalėdines ugneles, pasipuošti eglutę. Vėl tinka prakartėlė, o kai kur jos ir laikomos iki šios dienos, Kristaus paaukojimo šventės. Nes Evangelijoje – Jėzaus kūdikystės istorija.

Julius Sasnauskas: Chamai atakuoja

Kada Kauno arkivyskupas kibo į atlapus “Kalnapilio” aludariams dėl esą išniekinto rūpintojėlio, sakiau sau, kad čia turbūt be reikalo pliekiama iš sunkiųjų pabūklų.

Julius Sasnauskas OFM. Macų skonis

Kažin kiek metų mūsų „Katalikų kalendoriuje” prie rugsėjo 23-iosios, Holokausto dienos, būdavo prikergiama rekomendacija: „Pasimelstina, kad žmogus žmogui nebūtų žiaurus”. Dabar, tiesa, jau kuris laikas to sakinio ten nėra.