Juozapas Pričinas

Kur baigiasi religija ir prasideda ideologija

Diskusijoje „Ar religija yra ideologija?“ dalyvavo du politinės filosofijos profesoriai – Alvydas Jokubaitis ir Andrius Bielskis.

Sąmoningumo meditacija nesuderinama su krikščionybe?

Ispanijos vyskupai perspėjo, kad sąmoningumo meditaciją praktikuojantys katalikai rizikuoja savo tikėjimu. Kodėl?

Naują partiją kuriantis V. Sinica: visada ir visur krikdemai siekė išsaugoti ir tautinį tapatumą

„Jei žiūrėtume iš ilgesnės laiko perspektyvos – visada ir visur krikščionys demokratai siekė išsaugoti ir tautinį tapatumą, nors šiandien šis siekis išblukęs.“ 

Nacionalizmas – laiko patikrintas vaistas nuo politinio fanatizmo

Pasak politikos filosofo Y. Hazony, kvaila išsižadėti tautinės valstybės idėjos, įgalinančios tautas rūpintis savo pačių likimu, puoselėti tradicijas, eksperimentuoti su santvarkomis.

Arkivysk. S. Tamkevičius: paguosdavo mintis, kad lageryje sutiksiu kolegų disidentų

„Jei reikėtų tą nelengvą laikotarpį apibūdinti keliais bruožais, tai jį vadinčiau Dievo malonės metais“, – apie pogrindinę Bažnyčios veiklą pasakoja arkivyskupas emeritas. 

Nuo antitarybinių eilėraščių iki „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“. P. Plumpos istorija

„Būdamas penktoje klasėje pradėjau rašyti antisovietinius eilėraščius“, – pasakoja disidentas Petras Plumpa. 

Politologas V. Vobolevičius apie TS-LKD vertybių kaitą: nuo A. Kubiliaus pirmininkavimo pabaigos pokyčiai akivaizdūs

Tokiais kaip žmogaus gyvybės traktavimas, šeimos teisės – krikščionių politikų veikimo erdvė yra stipriau apribota.

J. Petersonas Katalikų Bažnyčiai: pamiršote, kad meilė yra reikli

Vyskupas R. Barronas ir psichologas J. Petersonas susėdo beveik dviejų valandų diskusijai apie katalikybę moderniajame amžiuje.

Politologas J. Dementavičius: krikdemai kartais nesielgia nei kaip krikščionys, nei kaip demokratai

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija pastaruoju metu viešojoje erdvėje vis susilaukia kritikos dėl „liberalėjimo tendencijų“ iš intelektualų ar dvasininkų.

K. Girnius: be sentimentų pilietybė būtų netvarus mažmožis

Dabartinis aktyvumas parodo, kad užsienio lietuviai neturės didesnės įtakos šalies politikai, nepriims nutarimų, kurie kenks tėvynėje gyvenantiesiems.“