Kard. Sigitas Tamkevičius SJ

Prisikėlimo šviesa

Mums, tikintiems į prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą, dabartinė nelaimė yra proga išlaikyti ramybę, pagilinti tikėjimą ir visur, kur tik galime, būti geraisiais samariečiais.

„Didžiausios pasaulio galybės yra pasmerktos žlugti, jeigu jos nepaiso Dievo kelio“

Šiandien, Kovo 11-ąją, padėkokime Dievui už mūsų išvedimą į laisvės kelią, bet drauge ir atsiprašykime už visus žingsnius, kai užmiršdavome Dievo žodį ir Dievo kelią.

Kard. S. Tamkevičius: Dievo žodžio mums reikia kiekvieną dieną
Kard. Sigitas Tamkevičius SJ - Vilniaus arkivyskupija

Su pagarba klausomės ar skaitome Šventąjį Raštą, tačiau labai dažnai mums pritrūksta to gyvo tikėjimo, kad per Šventojo Rašto žodžius mums kalba Amžinasis Žodis – Jėzus Kristus.