Kęstutis Skrupskelis

Kazio Griniaus atsiminimų tęsinys
Kęstutis Skrupskelis - Naujasis židinys

Istorikas prof. Kęstutis Skrupskelis aptaria naują Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus atsiminimų tomą. Tai ne nuobodi vadovėlinė istorija, teigia jis. 

Dar kartą apie Molotovo–Ribbentropo paktą9
Kęstutis Skrupskelis - Naujasis židinys

Molotovo–Ribbentropo pakto mįslė: ar Stalinas tapo Hitlerio sąjungininku, nes nesuprato pag­rindinių strateginių principų, taigi buvo kvailys, ar, nes įžvelgė tai, ko kelios istorikų kartos vis dar nesugeba atskleisti, taigi buvo įžvalgus ir klastingas strategas?