Kun. Aldonas Gudaitis SJ

Ieškodamas vilties leidi veikti Šventajai Dvasiai
Kun. Aldonas Gudaitis SJ - Laiškai bičiuliams

Ieškoti savo aplinkoje, savo kasdienybėje, savo asmeninėje patirtyje, kur yra gėris, kokie įvykiai ar mintys mus atveria vilčiai, ir tikrai ją rasime.

Vaizdo homilija. Du ieškotojai3
Kun. Aldonas Gudaitis SJ - Bernardinai.TV

Tikėjimo metams buvo pasirinktas šūkis: „Viešpatie, Tavo veido aš ieškau“. Šiuos Gailestingumo metus galėtume pavadinti priešingai: Dievas mūsų ieško. Ieško įvairiausių būdų, kad žmogus Juo patikėtų.