Kun. Algimantas Gudaitis SJ

Vaizdo homilija. Džiaugsmo sąlygos – ranka pasiekiamos15
Kun. Algimantas Gudaitis SJ - Bernardinai.TV

Evangelija pasakoja apie Joną Krikštytoją. Kai žmonės jo klausė, kas jis yra, Jonas pirmiausiai atsakė – kas jis nėra.