Kun. Algirdas Malakauskis OFM

Verbų sekmadienio homilija. Kristaus kančios drama ir jos veikėjai

Tirpsta Jėzaus žemiškojo gyvenimo akimirkos ir mes su kartu su Juo artėjame prie Kalvarijos. 

Kalėdos ateina, kai ištariame Viešpačiui „taip“

Kalėdos prieš du tūkstantmečius įvyko būtent todėl, kad pasauliui reikėjo taikos.

Naujasis Betliejus – čia ir dabar28

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos ministro, kun. Algirdo Malakauskio OFM kalėdinis sveikinimas „Bernardinai.lt“ skaitytojams.

Vaizdo homilija. Kristus – Tėvo gailestingumo veidas2

Beveik 100 kilometrų kelionė buvo ir pirmoji Išganytojo misijų kelionė dar Marijos įsčiose. Jėzus – Dievo gailestingumas keliauja, kad apreikštų Dievo gailestingumą pasauliui.

Prisiliesti prie Jėzaus

Šio sekmadienio Evangelija pateikia du Jėzaus stebuklus. Pirmasis, kai pagydoma ilgai sirgusi moteris, mums parodo, kad prisiliesti prie Jėzaus galima dvejopai: taip, kaip tą daro minia ir kaip prisiliečia pasakojime minima moteris.