Kun. Andrius Končius

Adelė Dirsytė – kankinė, kurią už kunigų ir vienuolių matė popiežius

Popiežius, kalbėdamas kunigams ir pašvęstiesiems, sakė: „Matydamas jus, už jūsų matau daugelį kankinių.“

Mažųjų pergalė: Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė10

Prieš daugiau nei penkiolika metų Kauno arkivyskupijoje šiai mergaitei buvo pradėta beatifikacijos byla. 

Visa atnaujinti ir visa ištverti Kristuje: Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė3

Tikime šventųjų bendravimu. Tačiau ar pažįstame šventuosius? Ar žinome ką nors apie tuos, kuriems šiandien Lietuvoje yra pradėtos beatifikacijos bylos? O tokių bylų juk yra net vienuolika.