Kun. Arvydas Malinauskas

Apie didumą
Kun. Arvydas Malinauskas - „Lietuvos evangelikų kelias“

Kartais klausimai būna atviri, o kartais užslėpti.

Susitikus su Dievu4
Kun. Arvydas Malinauskas - „Lietuvos evangelikų kelias“

„Vargas man, nes esu žuvęs...“, – dejavo Izaijas, šventykloje patyręs Dievo didybę ir savo menkumą (Iz 6,5a).

Atrakinti duris

Nelengva buvo apaštalams ir kitiems Jėzaus iš Nazareto sekėjams po Jo mirties. Nebuvo jie toli gražu antžmogiai, nepatyrę baimės, nežinantys, ką reiškia išsigąsti.