Kun. Bernardas Verbickas OP

Visiškos sveikatos iliuzija

Ligos, sunkumai yra mūsų tikrosios, visą gyvenimą, fizinę ir dvasinę dimensijas apimančios, sveikatos dalis.

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare) Lk 15, 1–3. 11–32 „Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“
Kun. Bernardas Verbickas OP - Evangelijos komentaras

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)
Psalmyno IV savaitė

Lk 15, 1–3. 11–32
„Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“

Sekmadienio homilija. Apie du švaistūnus – sūnų ir tėvą
Kun. Bernardas Verbickas OP - Bernardinai.TV

Tikrasis sūnus palaidūnas, tikrasis sūnus švaistūnas, paleidžiantis vėjais savo tėvo turtą, yra Jėzus Kristus.

Vaizdo homilija. Didžioji privilegija3
Kun. Bernardas Verbickas OP - Bernardinai.TV

Senovės teisė pripažino visišką autoritetą ir valdžią valstybei – įskaitant ir religiją. Valstybė ir religija buvo viena, ir jos abi priklausė ciesoriui.

Vaizdo homilija. Tiksliausia nuoroda
Kun. Bernardas Verbickas OP - Bernardinai.TV

Dievas nėra šventykloje, kaip kai kurie mano, tarsi pasislėpęs dieviškumas, su kuriuo kažkaip idėjiškai susitinkame tada, kai jo garbei yra švenčiamos grandiozinės, didingos liturgijos.

Vaizdo homilija. Laimingi12
Kun. Bernardas Verbickas OP - Bernardinai.TV

Palaiminimai kalba apie tai, kaip žmogus (visi Adomai ir visos Ievos) gali gyventi, kai jie sutinka neklausyti to, ką siūlo angis.