Kun. Charles Pope

8 šiuolaikinės klaidos, kurių turėtų vengti kiekvienas katalikas
Kun. Charles Pope - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Nors šios klaidos labiau būdingos sekuliariajam pasauliui, pernelyg dažnai jas aptinkame ir Bažnyčioje. 

10 kultūrinių nuostatų, su kuriomis susiduria nūdienos apaštalas (II)
Kun. Charles Pope - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Krikščionims, kurie vis dar mėgina skelbti Evangeliją, svarbu suvokti, kokiomis prielaidomis remiasi jų pašnekovai.

10 kultūrinių nuostatų, su kuriomis susiduria nūdienos apaštalas (I)
Kun. Charles Pope - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Krikščionims, kurie vis dar mėgina skelbti Evangeliją, svarbu suvokti, kokiomis prielaidomis remiasi jų pašnekovai.