Kun. Evaldas Darulis OFM

Tegu Dievas išgirsta jūsų troškimus
Kun. Evaldas Darulis OFM - Bernardinai.TV

Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebono kun. Evaldo Darulio OFM sveikinimas šv. Kalėdų proga.

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ Jn 16, 12–15 „Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano; Dvasia ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“
Kun. Evaldas Darulis OFM - Evangelijos komentaras

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 16, 12–15
„Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano; Dvasia ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“

Švč. Trejybės sekmadienio homilija. Dievo pažinimas – tai kelionė
Kun. Evaldas Darulis OFM - Bernardinai.TV

Šv. Dvasia ir toliau veda Bažnyčią į tiesos pilnatvę. Visa žmonijos istorija yra vis labiau praturtinanti kelionė Dievo link.

Vaizdo homilija. Kiek kartų turiu atleisti?16
Kun. Evaldas Darulis OFM - Bernardinai.TV

Niekam neturime būti skolingi meilės, o ji – neatsiejama nuo atleidimo.

Sekmadienio homilija. Gyvasis vanduo7
Kun. Evaldas Darulis OFM - Bernardinai.TV

Kun. Evaldas Darulis OFM komentuoja sekmadienio Evangelijos ištrauką apie Jėzaus susitikimą su samariete prie Jokūbo šulinio. 

Vaizdo homilija. Atsiverti naujovėms13
Kun. Evaldas Darulis OFM - Bernardinai.TV

Turime būti kūrybingi, atidžiai skaityti laiko ženklus, savo gyvenimo situaciją ir nebijoti išbandymų, kurie aplanko kiekvieną iš mūsų ir kurių mes negalime aplenkti.

Pasakojimas apie sūnų
Kun. Evaldas Darulis OFM - Bernardinai.TV

Šiandienos pasakojime skurdo prispaustas jaunesnysis sūnus galvoja, kad Tėvas neatleis jam, kad jis perdaug nusidėjo, mąsto, ką galėtų jam pasakyti, pasiruošęs prašytis būti samdiniu.