Kun. Gintaras Blužas OFS

Mt 2, 13–15. 19–23 „Imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 2, 13–15. 19–23
„Imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą“

Mt 2, 13–18 „Erodas išžudė visus berniukus Betliejuje“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 2, 13–18
„Erodas išžudė visus berniukus Betliejuje“

Jn 20, 1–8 „Tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 1–8
„Tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį“

Mt 10, 17–22 „Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 10, 17–22
„Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“

Lk 2, 15–20 „Piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 2, 15–20
„Piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį“

Mt 1, 1–25 „Marija pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 1, 1–25
„Marija pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus“

Lk 1, 57–66 „Jono Krikštytojo gimimas“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 1, 57–66
„Jono Krikštytojo gimimas“

XXI EILINIS SEKMADIENIS Lk 13, 22–30 „Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

XXI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Lk 13, 22–30
„Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“

Jn 1, 45–51 „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 1, 45–51
„Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“

Mt 22, 34–40 „Mylėk Viešpatį, savo Dievą; mylėk savo artimą, kaip save patį“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 22, 34–40
„Mylėk Viešpatį, savo Dievą; mylėk savo artimą, kaip save patį“

Mt 22, 1–14 „Ką tik rasite, kvieskite į vestuves“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 22, 1–14
„Ką tik rasite, kvieskite į vestuves“

Mt 20, 1–16 „Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 20, 1–16
„Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!“

Mt 19, 23–30 „Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė
Meldžiame pal. arkivyskupui Teofiliui Matulionui Bažnyčios pripažinimo šventuoju.

Mt 19, 23–30
„Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“

Mt 19, 16–22 „Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, tai turėsi lobį danguje“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 19, 16–22
„Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, tai turėsi lobį danguje“