Kun. Jonas Chrizostomas

Vaizdo homilija. Kam žmogui protas?46
Kun. Jonas Chrizostomas - Bernardinai.TV

Perskyra, kuri parodo, ar esame protingos, ar paikos mergaitės, yra durys, simbolizuojančios susitikimą su Kristumi mirties valandą.