Kun. Nerijus Pipiras

Šv. Jono Pauliaus II programa Lietuvai

Sveikindamas nepriklausomybės rytmetį išgyvenančią mūsų tautą, 1993 m. rugsėjį šv. Jonas Paulius II nubrėžė ir ateities programą, kurios neturime pamiršti.

Jn 14, 15–21: „Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

VI Velykų savaitė

Jn 14, 15–21:
„Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją“

Jn 15, 18–21 „Jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

V Velykų savaitė

Jn 15, 18–21
„Jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau“

Jn 15, 12–17 „Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

V Velykų savaitė

Jn 15, 12–17
„Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“

Jn 15, 9–17 „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

V Velykų savaitė

Jn 15, 9–17
„Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau“

Jn 15, 1–8 „Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

V Velykų savaitė

Jn 15, 1–8
„Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“

Jn 14, 27–31a „Duodu jums savo ramybę“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

V Velykų savaitė

Jn 14, 27–31a
„Duodu jums savo ramybę“

Jn 14, 21–26 „Globėjas, kurį Tėvas atsiųs, išmokys jus visko“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

V Velykų savaitė

Jn 14, 21–26
„Globėjas, kurį Tėvas atsiųs, išmokys jus visko“

A. Dirsytė ir Gailestingumo žinia

Apie Adelės Dirsytės maldą Gailestingajam Jėzui. 

Adelės Dirsytės Velykų pamokos iš tremties

Apie Dievo tarnaitės, tremtinės Adelės Dirsytės velykinius laiškus.

Mk 8, 1–10 „Žmonės pavalgė iki soties“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 8, 1–10
„Žmonės pavalgė iki soties“

Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 10, 1–9
„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Mk 7, 24–30 „Šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 24–30
„Šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius“

Mk 7, 14–23 „Žmogų sutepa vien tai, kas iš jo išeina“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 14–23
„Žmogų sutepa vien tai, kas iš jo išeina“

Mk 7, 1–13 „Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 1–13
„Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“

Mk 6, 53–56 „Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 6, 53–56
„Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“

Adelės Dirsytės adventas ir Kalėdos už storų lagerio sienų

Vilties Mokytoja Adelė Dirsytė žvilgsnio į dangų mokė kartu kalinčiąsias, juo dalijosi su savo giminaičiais ir pažįstamais. 

Lk 19, 1–10 „Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 19, 1–10
„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“

Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ arba Lk 12, 35–40 „Ir jūs būkite pasirengę“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Dienos valandų liturgija

Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“
arba Lk 12, 35–40 „Ir jūs būkite pasirengę“

Mt 5, 1–12a „Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 5, 1–12a
„Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“

Lk 13, 31–35 „Nedera gi pranašui žūti ne Jeruzalėje“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 13, 31–35
„Nedera gi pranašui žūti ne Jeruzalėje“

Lk 13, 22–30 „Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras
Psalmyno II savaitė

Lk 13, 22–30
„Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“
Lk 13, 18–21 „Grūdas išaugo į medelį“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 13, 18–21
„Grūdas išaugo į medelį“

Lk 6, 12–19 „Iš jų išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmęs iš I savaitės sekmadienio

Lk 6, 12–19
„Iš jų išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“

Kelionė kankinių keliais: gyvenimas nesustoja net kalėjime

Liepos 1–10 d. vyko piligrimystė į Baltarusiją ir Rusiją pal. arkivyskupo ir kankinio T. Matulionio ir kitų kankinių kančios keliais.

XVIII EILINIS SEKMADIENIS Lk 12, 13–21 „Kam gi atiteks, ką sukrovei?“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

XVIII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Lk 12, 13–21
„Kam gi atiteks, ką sukrovei?“

Mt 14, 1–12 „Erodas pasiuntė įsakymą nukirsti Jonui galvą, o šio mokiniai davė žinią Jėzui“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 14, 1–12
„Erodas pasiuntė įsakymą nukirsti Jonui galvą, o šio mokiniai davė žinią Jėzui“

Mt 13, 54–58 „Argi jis ne dailidės sūnus?! Iš kur jam visa tai?“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 54–58
„Argi jis ne dailidės sūnus?! Iš kur jam visa tai?“

 

Mt 13, 47–53 „Surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 47–53
„Surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta“

Mt 13, 44–46 „Parduoda visa, ką turi, ir perkasi dirvą“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 44–46
„Parduoda visa, ką turi, ir perkasi dirvą“

Mt 13, 36–43 „Kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 36–43
„Kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje“

Jn 11, 19–27 „Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 11, 19–27
„Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus“

Minint Adelės Dirsytės 110-ąsias gimimo metines Šėtoje pašventintas koplytstulpis
Kun. Nerijus Pipiras - Kauno arkivyskupija

Birželio 15 d. Dirsytės gimtinėje iškilmingai pašventintas skulptoriaus Adolfo Teresiaus koplytstulpis, žymintis Adelės Dirsytės gimtojo namo vietą.

Adelė Dirsytė – vilties mokytoja

Šiemet minime Adelės Dirsytės 110-ąsias gimimo metines.

Jn 15, 9–11 „Pasilikite mano meilėje, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 9–11
„Pasilikite mano meilėje, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“

Jn 15, 1–8 „Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 1–8
„Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“

Jn 14, 27–31a „Duodu jums savo ramybę“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 14, 27–31a
„Duodu jums savo ramybę“

Jn 14, 21–26 „Globėjas, kurį Tėvas atsiųs, išmokys jus visko“

Psalmyno I savaitė

Jn 14, 21–26
„Globėjas, kurį Tėvas atsiųs, išmokys jus visko“

Mt 5, 43–48 „Būkite tokie tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 43–48
„Būkite tokie tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas“

Mt 5, 20–26 „Eik pirma susitaikyti su broliu“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 20–26
„Eik pirma susitaikyti su broliu“

Mt 7, 7–12 „Kiekvienas, kas prašo, gauna“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 7, 7–12
„Kiekvienas, kas prašo, gauna“

Lk 11, 29–32 „Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 11, 29–32
„Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

Mt 6, 7–15 „Todėl melskitės taip“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 6, 7–15
„Todėl melskitės taip“

Mt 25, 31–46 „Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 25, 31–46
„Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“

Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena Lk 2, 22–40 „Mano akys išvydo tavo išgelbėjimą“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 2, 22–40
„Mano akys išvydo tavo išgelbėjimą“

Mk 4, 26–34 „Žmogus beria dirvon sėklą ir miega, o sėkla auga, jam visiškai nežinant kaip“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 4, 26–34
„Žmogus beria dirvon sėklą ir miega, o sėkla auga, jam visiškai nežinant kaip“

Mk 4, 21–25 „Žibintas atnešamas įstatyti į žibintuvą“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 4, 21–25
„Žibintas atnešamas įstatyti į žibintuvą“

Mk 4, 1–20 „Sėjėjas išsirengė sėti“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 4, 1–20
„Sėjėjas išsirengė sėti“

Mk 3, 31–35 „Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 3, 31–35
„Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“

Mk 3, 22–30 „Šėtonui ateis galas“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 3, 22–30
„Šėtonui ateis galas“