Kun. Saulius Bužauskas

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės) Jn 20, 19–23 „Imkite Šventąją Dvasią"
Kun. Saulius Bužauskas - Evangelijos komentaras

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 19–23
„Imkite Šventąją Dvasią"

Sekminių homilija. Dvasia, pasotinanti meilės alkį
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Didelė paguoda, kad Viešpats nepalieka mūsų našlaičiais. Jis sugalvojo būdą kaip pasilikti su mumis per visus laikus, lydėti ir būti arti neišgąsdinant, negluminant mūsų. 

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS Lk 4, 1–13 „Dvasia Jėzų vedžiojo po dykumą ir jis buvo gundomas“
Kun. Saulius Bužauskas - Evangelijos komentaras

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Lk 4, 1–13
„Dvasia Jėzų vedžiojo po dykumą ir jis buvo gundomas“

Sekmadienio homilija. Gundymų valandą
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Krikščionio dvasinėje kelionėje netrūksta ir išbandymų. 

Sekmadienio homilija. Dievo karalystė – erdvė, kur išties esu savimi
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Visi, kurie deda pastangas išpildyti Viešpaties jiems patikėtas pareigas, susiduria su savo ribotumu, silpnumu, negebėjimu. Patiria, kad, nepaisant visko, geriausių rezultatų nepasiekia.

Sekmadienio homilija. Atpažinti balastą, ištyrinti širdį
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Advento kelionėje šis sekmadienis vadinamas džiaugsmo sekmadieniu. 

Šventumas – vis dar šiuolaikiškas kelias

Viešpats kviečia į šventumo kelią tokioje situacijoje, kokią išgyvename, tokius, kokie esame, kad atsilieptume. Nėra netinkamo laiko ir žmogaus.

Sekmadienio homilija. Kiekviena akimirka – galimybė rinktis gėrį
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Kodėl Dievas delsia? Kodėl nesunaikina blogio iš karto? Kokia šio laiko prasmė?

Vaizdo homilija. Šventovė – tai aš?
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Žmogaus prigimtį prisiėmė pats Dievo Sūnus. Tad esame kviečiami gerbti kiekvieno žmogaus kūną, mūsų panašumą į Viešpatį. Vertinti tai, ką jis savo gyvenime brangino labiausiai.

Vaizdo homilija. Pažinti, palikti ir pasirinkti Dievą
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Evangelijoje šiandien minima dykuma. Tai – išbandymų vieta. Gerai žinome, kad čia stinga vandens ir maisto, trūksta patogumų ir elementaraus saugumo.

Kur galiu sutikti Dievą
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Gal kartais pavydime apaštalams ir jų amžininkams, kurie savo akmis matė Jėzų. O mes, eiliniai šių dienų žmonės, tikintys, kad Jis gyvas ir mums artimas, kur galime jį sutikti?

Vaizdo homilija. Kasdienis budrumas17
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Sulaukus gamtos rudens yra gera pagalvoti ir apie savo gyvenimo rudenį. Kokius vaisius ir kam būsime subrandinę? Ar vien sau? Ar būsime sutikę vynuogyno šeimininką?

Vaizdo homilija. Atrasti savo kalną2
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Evangelija kviečia būti su Jėzumi, ilsėtis kartu su Juo, ilgėtis tikros ramybės ir Dievo spindesio, kuriam esame sukurti.

Vaizdo homilija. Vienas kūnas, nes viena dvasia1
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Dievas, teikiantis savo dvasią, savo gyvybę, suteikia šiam šeimos kūnui gyvybę. Ją palaiko ir šeimos narių tarpusavio palaikymas, užtarimas, atramos Dieve ieškojimas.

Vaizdo homilija. Paradoksali šlovė1

Keista ta Dievo šlovė – mirtis ant kryžiaus patraukia visus. 
Kodėl? Kodėl Dievas pasirinko tokį būdą atskleisti savo šlovę?