Laurynas Kasčiūnas

Konstitucinis Teismas prieš šeimą

Šis tikėjimas nuolatine pažanga pastaruosius keliasdešimt metų atsispindi ypač tada, kai yra sprendžiami tokie reikalai kaip šeimos samprata, gyvybės apsauga ar imigracija.

Rusija: ar įmanomi pokyčiai?6

Svarstyti veiksnius, galinčius paskatinti politines permainas Rusijoje, įmanoma tik atsakius į klausimą: „Kaip veikia V. Putino sistema?“

Lietuvos politinės minties tradicijas apmąstant1

Ši J. Dementavičiaus knyga sudaužė vis dar gajų mitą, jog tarpukariu Lietuva savo politine mintimi buvo atsilikusi valstybė.

Vokietijos Rytų politika: daugiau jokių paktų su Rusija?4

Vokietijos dujų kompanijos E.ON birželio mėnesį pasirašytas ketinimų protokolas su Rusijos „Gazprom“ dėl dviejų papildomų „Šiaurės Europos“ dujotiekio gijų tiesimo per Baltijos jūrą sukėlė daug diskusijų. 

Multikultūrinė Europa pasmerkta žlugimui5

Teroristinis išpuolis Paryžiuje ne tik sukrėtė Prancūzijos ir kitų Europos šalių visuomenes, bet ir vėl aktualizavo multikultūralizmo dilemas bei paskatino skirtingų ideologinių stovyklų debatus apie tai, kaip Europai reikės gyventi toliau. Būtent Europos ateities vizija yra silpnoji visų šių diskusijų grandis.

Atsiliepimas apie Ramizo Mehdijevo istorinę apybraižą „Azerbaidžaniečių genocido realijos“

Ramizo Mehdijevo istorinė apybraiža „Azerbaidžaniečių genocido realijos“ yra neabejotinai svarbi dabartiniame pasikeitusios geopolitinės situacijos Europoje kontekste, kada Rusija brutalia karine jėga, pažeisdama tarptautinės teisės normas ir tarptautinius susitarimus, bando perbraižyti valstybių sienas.