Leopold Scheifele OFM

Višta ir kiaušinis3

Kai mokinys nori daugiau žinoti už savo mokytoją, mėgstame sakyti: „Ak, kiaušinis nori būti protingesnis už vištą!“

Prieškalėdinės „pensées“

Kartą, dar Vokietijoje, ir tai buvo Bamberge, viename iš gražiausių mūsų miestų, man Kalėdų laiku teko aukoti Mišias Gailestingumo seserų vadovaujamoje nervų klinikoje. 

Švč. M. Marijos Nekaltasis – „Amžinybinis“ – Prasidėjimas

Kalbant apie Švč. M. Marijos Nekaltąjį – „Amžinybinį – Prasidėjimą, reikia pradėti nuo pradžios – nuo pradžios be pradžios!

Pax et bonum – pace e bene! Pranciškaus ir/ar pranciškonų sveikinimas?1

Ar tikrai šv. Pranciškaus sveikinosi šiais žodžiais? Iš tikrųjų netrūksta balsų, tvirtinančių, kad pasveikinimas pax et bonum iki XX amžiaus nebuvo žinomas.