Letizia Magri

Dėl ko jauties didesnis, tuo ir tarnauk3
Letizia Magri - Fokoliarai.lt

Tais laikais, kaip ir šiandien, buvo lengva moralizuoti, tačiau pačiam taip negyventi, ieškoti sau prestižinės vietos visuomenėje, būdų pasirodyti, pasinaudoti kitais, siekti asmeninės naudos.

Koks tas Kristaus nusistatymas34
Letizia Magri - Fokoliarai.lt

„Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus“

„Teišsižada pats savęs“235
Letizia Magri - Fokoliarai.lt

Ar Jėzus nori, kad paniekintume save? Kad visi pasišvęstume asketiškam gyvenimui? Ar prašo mūsų ieškoti kančios, idant labiau patiktume Dievui?

„Aš jus atgaivinsiu“
Letizia Magri - Fokoliarai.lt

Jėzus duoda ir pažadą: „ ...aš jus atgaivinsiu“. Kokiu būdu?

Pagrindinė tikėjimo tiesa4
Letizia Magri - Fokoliarai.lt

Apreiškimas, kurio visa žmonija laukia. Mūsų pasauliui reikia šios žinios, tačiau galime ją skelbti tik tuomet, jei pirmiausia dar kartą paskelbiame ją sau patiems.