Liudas Jovaiša

Lietuvos ir popiežių ryšiai: tėvo ir vaikų istorija
Liudas Jovaiša - Artuma

Svarbiausia Lietuvos ir popiežių istorijos gija – tėvo ir vaikų ryšys, apie kurį įvairiomis progomis yra ne kartą užsiminę ne vien Romos vyskupai ar Lietuvos katalikai bei jų ganytojai, bet netgi nekatalikai. 

Šv. Jonų šventovė ir jos bendruomenė: istorijos fragmentai3
Liudas Jovaiša - Laiškai bičiuliams

Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Evangelisto bažnyčios atsiradimas skęsta nežinios ūkanose.

Tarp dviejų vasarų: keturiasdešimt Jėzaus Draugijos metų dykumoje (1773–1814)

2014-ieji Jėzaus Draugijoje – jubiliejiniai metai: minima vienuolijos atkūrimo dviejų šimtmečių sukaktis. Norėdami suprasti, ką švenčiame, nejučia keliaujame gilyn į praeitį… Nuo ko viskas prasidėjo? Ką ir kodėl reikėjo atkurti?