Loreta Grikainienė

Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiajame ugdyme
Loreta Grikainienė - Lietaus vaikai

Kai kuriems vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo įstaigoje reikalingas mokytojo padėjėjas.