Lukas Ambraziejus SJ

Ekologija: iššūkis tikėjimui
Lukas Ambraziejus SJ - Laiškai bičiuliams

Pasaulis atsidūręs ties ekologinės katastrofos slenksčiu – ir tikintiesiems tai turėtų labai rūpėti.