Mary DeTurris Poust

Tikybos mokytoja: Mano mokiniai – būsimi ekskatalikai15

Tikėjimo perdavimas turėtų prasidėti šeimoje, deja, daugelis tėvų patys badmiriauja, laiku negavę deramos maisto. Kaip galėtume situaciją keisti?