Michael Haneke

Smurtas ir medijos5

Nuo diskutantų įsitikinimų priklauso, ar medijos vertinamos kaip tikrovę atspindintis objektyvus „visuomenės veidrodis“, ar masiškai smurtinius vaizdus transliuojančios medijos kaltinamos dėl smurto intensyvėjimo mūsų tarpusavio santykiuose.