Mons. Kęstutis Latoža

Sekmadienio meditacija. Kur mūsų tyko pražūtingiausi apžavai?
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

„Nemanykite, kad velnias yra bjaurus personažas, tykantis mūsų tamsiame skersgatvyje. Prisistato, kaip tas, kuris nori mums gero“.

Sekmadienio meditacija. Dvi karalystės. Kurią renkuosi?
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

„Gelbėkis, galvok apie save!“ – su tokiu piktojo gundymu neretai susiduriame kiekvienas.

Vaizdo homilija. Jėzaus testamentas ir palikimas
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Mirus žmogui, paprastai yra skaitomas jo testamentas. Ar žinojote, kad ir Jėzus mums paliko savąjį? Jis yra skaitomas kaip tik dabar, Velykų laiku.

V VELYKŲ SEKMADIENIS Jn 13, 31–33a. 34–35 „Aš jums duodu naują įsakymą“
Mons. Kęstutis Latoža - Evangelijos komentaras

V VELYKŲ SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Jn 13, 31–33a. 34–35
„Aš jums duodu naują įsakymą“

VIII EILINIS SEKMADIENIS Lk 6, 39–45 „Lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis“
Mons. Kęstutis Latoža - Evangelijos komentaras

VIII EILINIS SEKMADIENIS - Maldos už lietuvius pasaulyje diena
Psalmyno IV savaitė

Lk 6, 39–45
„Lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis“

Sekmadienio homilija. Kokiu vedliu galiu pasitikėti
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Kaip atskirti gerus mokytojus nuo blogų?

Sekmadienio homilija. Kada gyvenimas teikia džiaugsmą
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Tarp elgetų, kurie tikėjosi išmaldos – ir mūsų herojus, aklasis Bartimiejus, Timiejaus, tai yra, „išdidžiojo“ sūnus.

Devintinių vaizdo homilija. Noriu ir aš tapti duona dėl kitų
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Devintinės – šventė, per kurią apmąstome Eucharistiją. Kas iš esmės ji yra?

Vaizdo homilija. Perkeitimo receptas
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Visai neseniai girdėjome apie Jėzaus gundymą, kai šėtonas buvo užsivedęs Jį ant kalno. Dabartiniai įvykiai taip pat vyksta ant kalno. Evangelijos tekstas preciziškai nurodo: po šešių dienų – aiški aliuzija į žmogaus sukūrimo dieną.

Vaizdo homilija. Atsiverk3
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Kurčnebylį prie Jėzaus palydi kiti žmonės, nors jis ir pats turi kojas. Žmonės atveda pas Mokytoją savo draugą, kuris dar nėra girdėjęs išganymo Evangelijos – pirmykštėje Bažnyčioje tokie žmonės paprastai tapdavo krikštatėviais.