Mons. Ronald Knox

„Aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane“

Dieviškasis žvilgsnis viską mato po vieną. O mes, dėl žmogiškojo proto silpnumo, dalykus bei žmones, esame priversti matyti grupėmis. Mes nepajėgūs kiekvieną matyti atskirai.