Povilas Aleksandravičius

Druskininkai ir šventas Augustinas
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Tikėkimės, kad Bažnyčia išliks šio istorijos pulso nešėja ir prisikels iš naujo. Tokių ženklų yra. Šiandien vis daugiau žmonių suvokia, kaip jiems reikia prisikėlimo.

Filosofas P. Manent'as: didelė klaida priešinti Europą ir europietiškas nacijas

Išskirtinis pokalbis su pasaulinio garso prancūzų politikos filosofu P. Manent'u apie Europos krizę, tapatumą, nacijų reikšmę ir krikščionišką civilizacijos šaltinį. 

Kur glūdi ekumenizmo esmė?
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Religijos esmė yra sielą transformuojanti Gyvybės Šaltinio patirtis. Ji vienija visas religijas, anapus žodžių. Ji yra ir universalios taikos, ekumenizmo tikrojo tikslo, patirtis.

Tyla kaip vaistas
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Tylos mums reikia kaip vaisto, kaip gyvenimo pradžios. Paskalis puikiai pasakė: „Visos mūsų bėdos kyla iš to, kad nesugebame ramiai pabūti savo kambaryje.“

Europos Sąjungos kūrėjas R. Schumanas – būsimas šventasis
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Roberto Schumano, ilgamečio deputato ir ministro, diena prasidėdavo rožinio malda bei Biblijos ištraukos meditacija.

Kada žmogų pažįstame iš tiesų?
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Šiandien vis daugiau filosofų kalba apie naratyvinį racionalumą, kuris turėtų papildyti argumentacinį, teorinį racionalumą.

Atsižvelgti į tradiciją kuriant ateitį. Pokalbis apie filosofą Henri Bergsoną (II)

Antroji pokalbio su Camille Riquieru dalis: apie atviros ir uždaro visuomenės sampratas Henri Bergsono mąstyme ir šių sampratų santykį su krikščionybe. 

Gyvosios amžinybės filosofas. Pokalbis apie Henri Bergsoną

Povilas Aleksandravičius kalbina Camille'į Riquierą apie Henri Bergsono filosofiją, trukmės sampratą, laiko svarbą, posūkį į krikščionybę, santykį su Dievu. 

Gamta ir meditacija
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Nustokime žvelgti į gamtą tik kaip į gyvenimo priedą. Gamta nėra šalutinis priedas prie pagrindinių mūsų gyvenimo dalykų, ji yra susijusi su mūsų gyvenimo esme. 

Protestantų teologas P. Gisel'is: turėtume klausti apie bendrą religijos ir visuomenės pagrindą

Koks žmogiškumo motyvas jas pagrindžia, kokia jų abiejų prasmė, kokio tipo racionalumas kyla iš jų ir yra tinkamas juos suvokti, kokia jų specifika ir ribos?

Protestantų teologas P. Gisel'is: per dialogą eiti „anapus dialogo“

Pierre'as Gisel'is yra šveicarų protestantų teologas ir visame pasaulyje garsus religijų tyrinėtojas, Lozanos universiteto profesorius. 

Filosofija Saudo Arabijoje. Ką tai reiškia?
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Ar filosofijos įsileidimas į Saudo Arabijos universitetus jai netaps džino išleidimu iš butelio? Visur, kur pasirodo filosofija, atsiranda ir kritinis mąstymas bei laisvės polėkis.

Ko mistikai galėtų pamokyti Vasario 16-osios Lietuvą?
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Pirmiausia mistikai išmoko žmones tylos. Iš gelmių ateinančios ramybės.

Šiuolaikinis mistikas Maurice’as Zundelis
Povilas Aleksandravičius - Magnificat leidiniai

Gausūs Zundelio tekstai šiandien yra tapę dvasinės-mistinės literatūros klasika. Pagaliau jie pasiekė ir Lietuvą.

Ar laisvų žmonių visuomenė yra įmanoma?
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Gyventi dvasinį gyvenimą, pažinti ir mylėti save bei pasaulį ne paviršiais, o iš tiesų, yra sunku. 

Kodėl įvyko karas?
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Pažvelkime į žydų ar lenkų istoriją ne tik mūsų, bet ir jų akimis, jiems darant tą patį su mūsų tautos istorija – pajusime, kaip blėsta neapykanta.

Prancūzų filosofas: krikščionybė gali padėti žmonijai išbristi iš krizės

Krikščionybė globalizuotam pasauliui gali duoti labai daug ir per savo puoselėtą kančios antropologiją.

Prancūzų filosofas: krikščionybė – priešnuodis tiek nacionalizmui, tiek multikultūralizmui

Povilo Aleksandravičiaus pokalbis su prancūzų filosofu, kunigu Philippe Capelle-Dumont.

Pamąstymai, kilę dalyvavus senojoje liturgijoje
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Paslapties pojūtis yra aštrus, ir beveik dvi valandas trunkanti ceremonija ne tik neprailgsta, bet ir verčia klausti, ar Bažnyčia, supaprastinusi savo liturgiją, neprarado svarbių, netgi esminių būdų vesti žmones Dievo patirties link. 

Maurice Zundelis – šviesa gydęs mistikos genijus
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

„Magnificat leidiniai“ išleido pirmąją lietuvišką knygą apie Maurice‘ą Zundelį, parašytą žinomo italų autoriaus Claudio Dalla Costa ir puikiai išverstą Audriaus Musteikio.

Sąjūdžiui – 30. Ir vis dėlto: nuo meilės į neapykantą – tik vienas žingsnis
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Sąjūdis, atvedęs Lietuvą į politinę nepriklausomybę, yra be galo įdomus reiškinys filosofinės antropologijos ir psichologijos požiūriu. Už šių žodžių – „Sąjūdis atvedė Lietuvą į politinę nepriklausomybę“ – slepiasi ypatinga patirtis.

Apie dvasinį Europos uždavinį. Pokalbis su Jeanu-Marcu Ferry

Būdama transnacionalinė, Sąjunga turi turėti nuolatos jaučiamą etinę substanciją, kuri inspiruotų jos institucijas. 

„Tarp dviejų pasaulių“: S. Šalkauskio mintys apie Lietuvą ir jos misiją pasaulyje

1919 metais, studijuodamas filosofijos doktorantūroje Šveicarijoje, S. Šalkauskis publikavo beveik 300 puslapių apimties monografiją „Tarp dviejų pasaulių: Lietuvos nacionalinės civilizacijos klausimo sintezė“.

Kuo reikšminga prezidento E. Macrono kalba Prancūzijos vyskupams?
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Dalyvaudamos socialiniame dialoge, religinės konfesijos turi sugebėti išreikšti savo vidinius įsitikinimus racionaliais universaliais argumentais.

Tradicija: gyva, mirusi, pavojinga...
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Negalime pasiduoti tai gundančiai ir primityviai mąstymo schemai – kaltųjų paieškoms, manant, kad juos nubaudus viskas susitvarkys. Globalizuoto pasaulio sąlygomis kraujo praliejimas gali tapti visuotinis, apokaliptinis ir... paskutinis. 

Nekontroliuojamos fantazijos. Atsakymas V. Radžvilui

Kadangi reikalas viešas, kas nors turi pagaliau viešai pasakyti tai, apie ką šnabždamasi akademinėje bendruomenėje: šis žmogus nekontroliuoja savo fantazijų, šis karalius – nuogas.

Pragariškas ratas: Europa tarp kiaurumo ir uždarumo

Norint suprasti šiandien Europoje, o ir visame pasaulyje vykstančius socialinius procesus, susijusius su tapatybės sąvoka, jau nebegalima apsiriboti dviem įprastinėmis kategorijomis – uždarumo ir atvirumo.

2018-ųjų metų jubiliejai: tautos jėga, trapumas ir pikti nykštukai
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Tauta yra ir galinga, ir trapi. Pavojaus akivaizdoje buvome pasiryžę gultis po tankais. Tačiau pralaimėjome kasdienę kovą su savo žmogišku egoizmu. Įprastinis metas yra pavojingesnis tautai nei išorinis pavojus. 

„Žmonijos pabaiga gali ateiti per lėtą ir laipsnišką išsekimą“. Rémi Brague’ą kalbina Povilas Aleksandravičius

Ir nebūkime naivūs, vieningos Europos projektas nebūtų galėjęs tapti realybe be geranoriškos amerikiečių, mus globojusių savo atomine galia, pagalbos. Ši galia apsaugojo vadinamosios Vakarų Europos šalis nuo Sovietų Sąjungos kėslų.

Globalizacijos paradoksai ir pakitusi autoriteto samprata3
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Vieni globalizacijoje įžvelgia grėsmę kultūroms, tautoms ir netgi žmonijos egzistencijai. Kiti, priešingai, globalizaciją vertina kaip naują žmonijos gyvenimo erą, kurioje mezgasi kažkoks dvasinio pobūdžio pažadas

Filosofija ir politika: E. Macrono atvejis41
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Tik ką išrinkto Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono asmenybė turėtų sudominti visus humanistiką branginančius piliečius, o ypač filosofus. Jauniausias visų laikų Prancūzijos prezidentas turi filosofo išsilavinimą.

Ar reikia bijoti atviros visuomenės?36

Šiandien atviros visuomenės idėja yra vis labiau kritikuojama. Į atvirumą imama žvelgti su nepasitikėjimu, įtarumu, kaip į pavojų nacijos egzistencijai ir žmogaus moralei. 

Žmogaus prigimtis ir katalikybės prigimtis87
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Kas yra žmogus? Turėtume saugotis aiškių, tiesmukų, galutinių atsakymų į šį klausimą. Tokių atsakymų rasime ir buitiniuose žmonių pokalbiuose, ir prastoje filosofijoje bei teologijoje.

Dvasingumas nėra ideologija47

„Dvasingumas“ yra svarbus žodis. Žmogus, užčiuopęs autentiško dvasinio gyvenimo pradus, vertina juos kaip fundamentalią savo gyvenimo realiją. Tikras dvasinis gyvenimas daro žmogų laimingą. 

Mūsų proto viražai – kaip ištiesinti jo kelius?1

Koks yra dabartinis mūsų mąstymo būdas, keliantis šitiek problemų ir galbūt vedantis mus į išnykimą?