Regimantas Tamošaitis

Filotopinės A. Šliogerio pasijos

„A. Šliogeris tiesiog buvo mano gyvenimo dalis, mano sąmoningosios būties komponentas“, – rašo literatūrologas R. Tamošaitis.

Ten, kur horizontas

Labai svarbu gyvenime, savo vaizduotėje turėti kokį nors savo horizontą, kokią nors nerealią, nematerialią vietą, pasaulių susilietimo ribą...

Žmogaus trumpintelis amžius3
Regimantas Tamošaitis - Tekstai.lt

Iš tikrųjų žmogaus amžius nėra trumpintelis, jis toks beprotiškai ilgas, kad primena sapną.

Vasaros laikas
Regimantas Tamošaitis - Literatūra ir menas

Vasaros laikas atrodo kaip ir to meto dangus: padrikę, nuolatos pavida­lus keičiantys debesys, plaukiantys žyd­ra bedugne. 

Apie gyvenimo kokybę1
Regimantas Tamošaitis - Literatūra ir menas

Mūsų šeimoje yra trys broliai ir trys seserys, maždaug kaip ir turi būti. Apie seseris – kitą kartą, dabar apie tris brolius, apie mus.