Rima Bagdanavičienė

Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiajame ugdyme
Rima Bagdanavičienė - Lietaus vaikai

Kai kuriems vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo įstaigoje reikalingas mokytojo padėjėjas.