Rimantas Gučas

Didžiulę meninę vertę turinčio Klaipėdos kariliono likimas – neišmanėlių rankose?

Varpai gali sudužti nukritę, gali išsilydyti gaisro metu. Būna, kad jie suskyla, bet jau yra būdų skilusiems varpams restauruoti. Varpus konfiskuodavo, naikindavo, bet patys varpai nei atitarnauja, nei išsiderina.

Pivašiūnų bažnyčios vargonai prašosi meistro rankos1

Paskelbti viešieji pirkimai Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, Alytaus r., Pivašiūnai, vargonų konservavimo, restauravimo darbams.

CORRUPTISSIMA RES PUBLICA PLURIMAE LEGES - 22

Vilniaus Šventosios Dvasios (dominikonų) bažnyčios Adamo Gottlobo Casparini (1715–1788) vargonai – ypatingos vertės instrumentas.

Svarbiausia – vsio zakonno5

Ne be KPD nerangumo artėja diena, kai Vilnius bus išbrauktas iš UNESCO sąrašo kaip miestas, nesugebėjęs išsaugoti savo paveldo. 

Tai tokie šiandiendienai reikalai9

Anądien girdžiu per radiją kalbant švietimo klausimais didžiai susirūpinusį moterišką balsą apie prastą jo būklę, apie smunkantį mokinių raštingumą, apie kitus šiandiendienai susikaupusius rūpesčius.

Greetings from Vilnius4

Beveik viso krikščioniškojo pasaulio miestuose, išskyrus nebent nuo politkorektiškumo paklaikusius, žiba kalėdinės eglės, ir iki Trijų Karalių turėtų žibėti. Jei ne eglės, tai bent jas kiek primenančios kūginės formos metalo ar plastiko konstrukcijos.

Kultūros optimizavimas5

Vilniuje gražiose ir brangiose vietose, ankstesniais laikais buvo už simbolinę kainą išnuomotos patalpos įvairioms kultūrinės ir visuomeninės pakraipos įstaigoms. Dabar Savivaldybė sumanė savo turtą „optimizuoti“, t. y. patalpas per aukcioną parduoti.

Corruptissima res publica plurimae leges4
Rimantas Gučas - Kultūros barai

Atsakomybė už nekilnojamąjį paveldą tenka Kultūros ministerijos padaliniui – Kultūros paveldo departamentui, kuris atestuoja nekilnojamojo paveldo specialistus, sudaro įvairias tarybas ir komisijas, atsako už darbų kokybę.

Kada nors mums bus gėda13
Rimantas Gučas - Kultūros barai

Vilniaus Žaliojo tilto skulptūrų istorija įsisiūbavo ne juokais, peticijų, aštrių frazių, patyčių – visko čia jau per akis.

Paveldo vertė ir jo teisinis statusas – nėra tas pat

Reikia tvirtai žinoti, kad paveldas yra paveldas ir jo tikroji vertė nepriklauso nuo to, kas, kur ir kokį statusą jam suteikė. Kultūros paveldo departamento ratai sukasi lėtai ir vis labiau girgždėdami.