Rimantas Gučas

Frank Kruk
Rimantas Gučas - Kultūros barai

Svajonės apie sklypą Vilniuje, Pylimo ir Pamėnkalnio gatvių sandūroje, nekilnojamojo turto vystytojams neleidžia ramiai užmigti – tik yra kliuvinys – P. Cvirkos paminklas, rašo R. Gučas.

Kultūrbolševikai
Rimantas Gučas - Kultūros barai

Cvirkos paminklas savaip skatina atidžiau pasižiūrėti į save, į šiandienos Lietuvą. Ar mažai mūsų dirigentų, režisierių, artistų, rašytojų sėkmingai dirba Rusijos teatruose ir koncertų salėse?

Didybė ir menkumas

Kažkokiu stebuklingu būdu, popiežiui besimeldžiant ir kalbant į tautą, kuklus tremtinių paminklas Aukų gatvėje nejučia virto nepaprastai išraiškingu, didingu monumentu.

Kaip pertvarkysime paveldosaugą?

Daug nesigilinant galima pasakyti, kad Metmenys parengti prastai. Klausimas – tyčia ar netyčia.

Tvarus paveldosaugos netvarumas

Abu šie dokumentai – tiek Kultūros paveldo apsaugos pertvarkos metmenys, tiek ir Muziejų koncepcijos projektas – panašūs tuo, kad nelabai aišku, kam apskritai jų reikia.

Lietuvos švietimo optimizavimo keliu

Jungiant universitetus tarsi lieka nebereikalingi pagrindiniai Lietuvos edukologijos universiteto rūmai Vilniuje, Studentų gatvėje. Priminsime, šio universiteto (buv. Pedagoginio instituto) istorija siekia prieškarį.

Nesiūlyti nedaryti reformų

Kadangi ši vyriausybė skelbiasi esanti pati sudaryta iš profesionalų, rengiant šiuos metmenis buvo, kaip atrodo, apsieita be visuomenėje pripažintų, reputaciją turinčių paveldosaugos specialistų dalyvavimo.

„Šokas ištiko, kai pamačiau“
Rimantas Gučas - Kultūros barai

Pirmenybė teikiama ne unikalaus paveldo išsaugojimui, bet naujoms statyboms, kurių apsuptyje paveldui skiriamas tik papildomos puošmenos, savotiško praeities suvenyro vaidmuo.

Ką radom, ką paliksim
Rimantas Gučas - Kultūros barai

Tautos ir valstybės kaupia turtą ištisus šimtmečius, kiekviena karta stengiasi po savęs palikti daugiau negu rado. Tai ir yra paveldas. 

Didžiulę meninę vertę turinčio Klaipėdos kariliono likimas – neišmanėlių rankose?

Varpai gali sudužti nukritę, gali išsilydyti gaisro metu. Būna, kad jie suskyla, bet jau yra būdų skilusiems varpams restauruoti. Varpus konfiskuodavo, naikindavo, bet patys varpai nei atitarnauja, nei išsiderina.

Pivašiūnų bažnyčios vargonai prašosi meistro rankos1

Paskelbti viešieji pirkimai Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, Alytaus r., Pivašiūnai, vargonų konservavimo, restauravimo darbams.

CORRUPTISSIMA RES PUBLICA PLURIMAE LEGES - 22

Vilniaus Šventosios Dvasios (dominikonų) bažnyčios Adamo Gottlobo Casparini (1715–1788) vargonai – ypatingos vertės instrumentas.

Svarbiausia – vsio zakonno5

Ne be KPD nerangumo artėja diena, kai Vilnius bus išbrauktas iš UNESCO sąrašo kaip miestas, nesugebėjęs išsaugoti savo paveldo. 

Tai tokie šiandiendienai reikalai9

Anądien girdžiu per radiją kalbant švietimo klausimais didžiai susirūpinusį moterišką balsą apie prastą jo būklę, apie smunkantį mokinių raštingumą, apie kitus šiandiendienai susikaupusius rūpesčius.

Greetings from Vilnius4

Beveik viso krikščioniškojo pasaulio miestuose, išskyrus nebent nuo politkorektiškumo paklaikusius, žiba kalėdinės eglės, ir iki Trijų Karalių turėtų žibėti. Jei ne eglės, tai bent jas kiek primenančios kūginės formos metalo ar plastiko konstrukcijos.

Kultūros optimizavimas5

Vilniuje gražiose ir brangiose vietose, ankstesniais laikais buvo už simbolinę kainą išnuomotos patalpos įvairioms kultūrinės ir visuomeninės pakraipos įstaigoms. Dabar Savivaldybė sumanė savo turtą „optimizuoti“, t. y. patalpas per aukcioną parduoti.

Corruptissima res publica plurimae leges4
Rimantas Gučas - Kultūros barai

Atsakomybė už nekilnojamąjį paveldą tenka Kultūros ministerijos padaliniui – Kultūros paveldo departamentui, kuris atestuoja nekilnojamojo paveldo specialistus, sudaro įvairias tarybas ir komisijas, atsako už darbų kokybę.

Kada nors mums bus gėda13
Rimantas Gučas - Kultūros barai

Vilniaus Žaliojo tilto skulptūrų istorija įsisiūbavo ne juokais, peticijų, aštrių frazių, patyčių – visko čia jau per akis.

Paveldo vertė ir jo teisinis statusas – nėra tas pat

Reikia tvirtai žinoti, kad paveldas yra paveldas ir jo tikroji vertė nepriklauso nuo to, kas, kur ir kokį statusą jam suteikė. Kultūros paveldo departamento ratai sukasi lėtai ir vis labiau girgždėdami.