Rimantas Jokimaitis

Štandartenfiurerio ir jo laikų istorijos, arba Pasakojimas apie Lietuvos žydų žudiką
Rimantas Jokimaitis - Kultūros barai

Jei tik jis būtų panorėjęs, tai B. Sruoga, J. Noreika, V. Jurgutis, kunigai Stasys Yla, Alfonsas Lipniūnas ir kiti būtų išvengę išbandymų Štuthofe. 

Jurbarko kronika

Knygoje „Jurbarko miesto ir valsčiaus kronika, 1918-1940 metai“ papasakota įdomi, intriguojanti Nepriklausomybės metų vietovės istorija, atspindinti visos šalies istoriją.  

Netikėta dovana iš praeities

Dienoraštyje tilpo A. Smetonos laikų lietuviško gyvenimo problemos, okupacijos išvakarių įtampos, pirmoji sovietų, 1941–1944 m. nacių okupacijos.