Rita Tūtlytė

„Aš dar noriu girdėti, kaip skamba/ Mano gimtoji kalba“: Kazio Bradūno šimtmečiui3

Kazys Bradūnas – vienas žymiausių XX amžiaus  antros pusės lietuvių poetų, priklausęs  garsiajai karo metų studentų ateitininkų „šatrijiečių“ kartai, karo išblokštai iš Lietuvos į emigracijas, prarastai partizaninėse kovose, nutildytai Sibire.