Roma Zajančkauskienė

„Laisvas kalinys“: Teofiliaus vidinės kelionės žemėlapis2

Kankinystė – veikiau ne akimirkos apsisprendimas, o visą gyvenimą trunkančio brendimo vyksmo išskaidrinimas, sustiprinimas, tikrove paverčiantis pačius neįtikimiausius paradoksus.

Nerono laikų dvasia Rusijoje: in memoriam arkiv. T. Matulioniui1

Kunigas Teofilius pateko į Peterburgą kaip carinės policijos paskirtą bausmės vietą 1909 m. už tai, kad, nesuderinęs su carinės Rusijos valdžia, pakrikštijo sunkiai sergantį katalikės ir stačiatikio tėvų vaiką.