Simone Weil

Darbo mistika
Simone Weil - Katalikų pasaulio leidiniai

Joks žemiškas tikslingumas neatskiria darbininkų nuo Dievo. Tik jų vienų padėtis tokia. Ištrauka iš Simone Weil knygos „Sunkis ir malonė“.