Vaidotas Vaičaitis

„Lietuva nėra naujas projektas, o veikiau tradicija, kurios šaknis turime puoselėti ir tęsti“

Jei paklaustumėte, kuris Kovo 11-osios akto teiginys šiandien man atrodo svarbiausias, atsakyčiau, kad tai yra šio akto pavadinime esantis žodis „at-statymas“. 

„Atstatyti“ Lietuvos valstybę reiškia ne tik apginti, bet ir naujai kurti bei puoselėti

„Atstatyti“ reiškia ne tik apginti, bet ir naujai kurti bei puoselėti, kas ir buvo daroma Pirmosios Lietuvos Respublikos mokslininkų, menininkų ir valstybės tarnautojų.  

Ar Partizanų deklaracija tapo Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalimi?

Vaidotas Vaičaitis kelia klausimą apie tai, ar tinkamai įvertinome LLKS pasirašytą deklaraciją, kaip dabar suvokiame ir praktiškai įgyvendiname joje deklaruotas vertybes.

Vaiko teisės ir Konstitucija

Diskutuojant dėl vaiko teisių net nebandoma pasižiūrėti į Konstituciją ir šiame diskurse remtis jos nuostatomis.

Konstituciniai pamąstymai referendumo tema

Tam, kad įvyktų Seimo rinkimai, užtenka tik 25 proc. rinkėjų dalyvavimo, tuo tarpu Referendumo įstatymo reikalavimas, kad jame dalyvautų daugiau kaip 50proc. rinkėjų, sunkiai dera su konstitucine logika.

Konstituciniai pamąstymai apie incidentą Turgelių bažnyčioje

Incidento atveju menininkų žodžio ir kūrybos laisvė negali būti ginama tokia pat apimtimi kaip tikinčiųjų bendruomenės narių religinė laisvė.

M. Basčio atvejis: ar keisti apkaltos proceso modelį?

Balsuodamas dėl Seimo nario M. Basčio mandato panaikinimo, Seimas ne tik pagal Konstituciją, bet ir pagal Statutą galėjo balsuoti įprastai, o ne taikyti slapto balsavimo formą. 

Modernios Lietuvos šimtmetį pasitinkant

Man tikrai keista, kodėl pastaraisiais metais žiniasklaidoje tiek daug informacijos apie Vasario 16-osios akto originalo paieškas, bet tiek mažai apie jo turinį. Ar tai reiškia, kad jo turinys mums savaime suprantamas? 

25 Konstitucijos metai ir galimai antikonstitucinės praktikos

Konstitucijos 25-metis yra puikus atskaitos taškas permąstyti mūsų konstitucines vertybes ir susiformavusias praktikas, pavyzdžiui, prašymus Konstituciniam Teismui sprendimais aiškinti savo nutarimus.

AT Pirmininko statusas objektyviai?3

1990–1992 m. egzistavęs Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pareigybės institutas nėra valstybės vadovo pareigybė stricto sensu. 

Keletas minčių apie KT nutarimo dėl dvasininkų atleidimo nuo karo prievolės metodologiją20

Konstitucinis Teismas nusprendė, kad Katalikų Bažnyčios kunigai (ir kiti tradicinių religinių bendruomenių dvasininkai) privalo atlikti krašto apsaugos tarnybą. Doc. dr. Vaidoto Vaičaičio komentaras.

Ambasadorių prisimenant2

Apie ką dažniausiai kalbėdavo ambasadorius Vytautas A. Dambrava? Jo lūpose dominavo dvi temos: tikėjimas ir Lietuva.

1791 m. Gegužės 3-iosios Konstitucija ir Lietuvos valstybingumas bei teisės tradicija

Gegužės 3-iosios konstitucijos tema Lietuvoje galėtų būti siejama su istorinės bei kultūrinės „atminties vieta“, nes su jos priėmimu, galiojimu ir tekstiniu turiniu susijusios skirtingos interpretacijos Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje bei kitų valstybių istoriografijoje ir šiuolaikinėje pilietinėje šių šalių visuomenės sąmonėje.