Vaidotas Žukas

Sakralumas yra šiuolaikinis maištas1

Širdis yra nuo senų laikų ir įvairiose kultūrose žinomas sakralinis objektas. Juvelyrė Ieva Sadauskaitė kuria būtent naujas tos pačios širdies formas, leidžiasi į netikėtas jų interpretacijas.

„Milęs Tave Teofilius“: vyskupo Matulionio laiškai iš tremties5

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškai – bene tikriausias ir jautriausias būdas pajusti žmogaus dvasinę ir fizinę būseną tremtyje.

Apie dėdę vyskupą – trys artimiausi T. Matulionio šeimos palikuonys2

T. Matulionio gausios šeimos atstovų – trijų artimiausių palikuonių neseniai įrašyti atsiminimai apie dėdę vyskupą Teofilių.

Parodoje „Beginklė tiesa" – T. Matulionio fotografijos, laiškai, vyskupo daiktai iš sovietinių kalėjimų1

Kauno paroda „Palaimintasis Teofilius Matulionis – beginklė tiesa“ GTI Perkūno name veiks nuo gegužės 4 d. iki beatifikacijos iškilmių, birželio 25 d.

L. Šepka ir A. Mončys: aukštaičių ir žemaičių sąjunga Alantos dvare

Alantos dvaro galerijoje – paroda „Aukštaičių ir žemaičių sąjunga – Lionginas Šepka ir Antanas Mončys: skulptūros, piešiniai, video filmai“.

Antverpene atidarytas Z. Hadid pomirtinis šedevras

Šis pastatas praplečia pačią architektūros meno specifiką, jis tampa ir skulptūra, ir net išdidinta juvelyrika.

Saliamono teismas ir Kristus sodininkas

Alantos dvaro meno galerijos naujai suremontuotose trijose salėse bus atidaryta olandų dailininko Rembrandt'o van Rijno (1603-1669) 50-ties lakštų ekspozicija iš archyvinio faksimilinių piešinių aplanko.

Pašėlęs Viktoras Petravičius: girdžiu Dievo balsą

Prieš kelis mėnesius sostinės Nacionalinėje galerijoje matėme, kaip šiuolaikiniu menu bandomas prakalbinti Pragaras. Šiandien Vytauto Kasiulio muziejuje (iki rugsėjo vidurio) turime progą pamatyti Rojų.

Mirė tikras žmogus ir tikras kunigas Vincas Pranckietis3

Gegužės 6 d. Jonavos bažnyčios šventoriuje palaidotas monsinjoras Vincas Pranckietis, buvęs Sibiro tremtinys, paskutinius 42 metus tarnavęs Jonavos parapijoje. Mirė gegužės 3 d. eidamas 94 metus.

Meninio mąstymo pavyzdys – Michelangelo Pieta

Brandžiojo Michelangelo kūrinys Florencijos katedros muziejuje. Judantis formos požiūriu – masių, linijų, šešėlių gumulas, judantis ir tematinės minties požiūriu.

Mokinys apie auksakalį 3

Manau, kad Lietuva dar atras didį, ištikimą, pasiaukojančiai dirbantį savo žmogų – ambasadorių V. Dambravą.

Ar „Kvadrienalė 2018“ taps „Pasipriešinimu/Resistance“?

Visais atžvilgiais jau dabar pats laikas numatyti ir paskelbti naujosios kvadrienalės apmatus, temas, šūkius – galvoti, projektuoti ir kurti, mąstant apie 2018-ųjų kvadrienalę.