Vaidotas Žukas

Alantos dvaras. Būsimoji paroda po koronos užkrato – Šalkauskių giminės fotoarchyvas

Palaimintojo T. Matulionio muziejaus kaimynystėje, keičiamų parodų salėse, rengiamasi naujai parodai „Šalkauskių giminės archyvai – aversai ir reversai“.

Kiek dar melsimės prieš štampuotas lėles?

V. Žuko mintys, nuskambėjusios Bažnytinio paveldo muziejaus surengtoje diskusijoje apie šiuolaikinį meną mūsų bažnyčiose.

Palaimintojo T. Matulionio sveikinimas šv. Kalėdų proga

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas toliau renka didesnius ir mažesnius savo kraštiečio vyskupo daiktus (kartais tai – beveik relikvijos).

Mirė pal. Teofiliaus dukterėčia E. L. Matulionytė-Grumadienė

Lapkričio 26 d. Klaipėdoje mirė garbinga moteris, palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio artima giminaitė Emilija Laimutė Matulionytė-Grumadienė (1929–2019).

„Alkos“ muziejaus direktorė E. Stonkevičienė: kuriame vieną moderniausių muziejų Lietuvoje

Lietuvoje vyksta oficiali muziejų reforma, pasikeitė daugelio šių kultūros įstaigų vadovai. Viena jų – Telšių Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė E. Stonkevičienė.

Elvyra Kairiūkštytė – gaivališka meno mistikė

Gegužės 5-ąją Alantos dvaro galerijos kilnojamų parodų salėse atidaroma E. Kairiūkštytės (1950–2006) kūrybos paroda.

Netikėti palaimintojo Teofiliaus eksponatai

Teofiliaus Matulionio fondas per porą mėnesiu nuo muziejaus atidarymo užtiko naujų ir labai įdomių eksponatų.

Tikslūs sąrašai žmonių, kalėjusių su vyskupu T. Matulioniu Vladimire

Į Vladimiro kalėjimą pal. Matulionis pateko 75 metų amžiaus ir išbuvo iki 81-erių. Vyskupas sėdėjo septyniolikoje kalėjimo kamerų kartu su šimtu įvairiausių tautų kalinių.

Alantos žmonės ir svečiai

Alantos varo galerijoje – fotografijų paroda „Alantos žmonės ir svečiai“.

Džiugi žinia Lietuvai ir Lenkijai: Mykolas Giedraitis paskelbtas palaimintuoju

Ypač palaimintojo M. Giedraičio kultas sustiprėjo XVII a. pradžioje, kai Krokuvos vyskupijai vadovavo lietuvis kardinolas Jurgis Radvila. 

Lietuvis kun. Julijonas Gronskis – sovietinio Sibiro apaštalinis administratorius

Šis kunigas drauge su pal. Teofiliumi Matulioniu pagal 1933 m. Lietuvos vyriausybės ir sovietinių kalinių pasikeitimo sutartį buvo sugrąžintas į gimtinę.

Kantoriaus giesmė kiauroje Alantos sinagogoje

Rugsėjo 29 d. – Molėtų krašto žydų atminimo diena. Prieš porą metų čia buvo suorganizuota didžioji atminties eisena iš miesto centro į žudynių vietą.

Pal. Teofilius Matulionis Latvijoje (II) Bikava

1902-ųjų vasarį palaimintasis paskiriamas klebonu į kitą katalikų parapiją – Bikavą, kiek atkampesnę vietovę nei Varaklianai, bet Teofiliaus biografijoje labai svarbią.

Pal. Teofilius Matulionis Latvijoje (I) Varaklianai

Iš Vilniaus iki Varaklianų – apie 300 km. Čia buvo paskirtas Teofilius Matulionis, baigęs Rusijos imperijos Peterburgo dvasinę akademiją ir gavęs šventimus. 

Popiežius Pranciškus. Išsipildžiusi kun. Č. Kavaliausko svajonė

Kai 2013 m. sužinojome apie naujojo popiežiaus Pranciškaus išrinkimą, nustebino ir pralinksmino Jorge Mario Bergoglio panašumas su kunigu Česlovu Kavaliausku (1923–1997).

Baigėsi moksleivių konkursas „Palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus“. Skelbiami nugalėtojai
Vaidotas Žukas - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Nuo 2018-ųjų Velykų iki Sekminių Lietuvoje vyko moksleivių rašinių ir piešinių konkursas „Palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus“. Renginį organizavo Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas.

Žydų atminimo ekspozicija sulopytoje Alantos sinagogoje

Iki II pasaulinio karo žydai sudarė daugumą Molėtų krašto miestelių gyventojų. Bet 1941 m. nacių režimas judėjams paskelbė nuosprendį – Dovydo palikuonis reikėjo pažeminti, nukankinti, sušaudyti... 

Kviečia paroda „Palaimintasis Teofilius – buvusiuose KGB rūmuose“ (papildyta)

2018 m. gegužės 18 d. 17 val. Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje (Aukų g. 2A, Vilniuje) atidaroma paroda „Palaimintasis Teofilius – buvusiuose KGB rūmuose“.

Kas naujo palaimintojo Teofiliaus fonde?

TM fondo logotipo semantika tokia: vyskupo violeto spalvos siauras kryžius sudaro tarsi langą, kurio dvi ertmės užpildytos palaimintojo monograma, o dvi – tuščios, lyg kalbinančios žmogų būti vertą užpildyti tuščiąsias raidžių vietas.

Sovietmečiu tiražuotas S. Aukštuolio Vytis – Londono muziejuje ir Alantos dvaro galerijoje

Alantos dvaro galerijoje atidaroma grafiko, dizainerio, meno objektų kūrėjo Stasio Aukštuolio (1957–2011) paroda: piešiniai, optiniai objektai, autorinių knygų maketai, plakatai.

Sakralumas yra šiuolaikinis maištas1

Širdis yra nuo senų laikų ir įvairiose kultūrose žinomas sakralinis objektas. Juvelyrė Ieva Sadauskaitė kuria būtent naujas tos pačios širdies formas, leidžiasi į netikėtas jų interpretacijas.

„Milęs Tave Teofilius“: vyskupo Matulionio laiškai iš tremties5

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškai – bene tikriausias ir jautriausias būdas pajusti žmogaus dvasinę ir fizinę būseną tremtyje.

Apie dėdę vyskupą – trys artimiausi T. Matulionio šeimos palikuonys2

T. Matulionio gausios šeimos atstovų – trijų artimiausių palikuonių neseniai įrašyti atsiminimai apie dėdę vyskupą Teofilių.

Parodoje „Beginklė tiesa" – T. Matulionio fotografijos, laiškai, vyskupo daiktai iš sovietinių kalėjimų1

Kauno paroda „Palaimintasis Teofilius Matulionis – beginklė tiesa“ GTI Perkūno name veiks nuo gegužės 4 d. iki beatifikacijos iškilmių, birželio 25 d.

L. Šepka ir A. Mončys: aukštaičių ir žemaičių sąjunga Alantos dvare

Alantos dvaro galerijoje – paroda „Aukštaičių ir žemaičių sąjunga – Lionginas Šepka ir Antanas Mončys: skulptūros, piešiniai, video filmai“.

Antverpene atidarytas Z. Hadid pomirtinis šedevras

Šis pastatas praplečia pačią architektūros meno specifiką, jis tampa ir skulptūra, ir net išdidinta juvelyrika.

Saliamono teismas ir Kristus sodininkas

Alantos dvaro meno galerijos naujai suremontuotose trijose salėse bus atidaryta olandų dailininko Rembrandt'o van Rijno (1603-1669) 50-ties lakštų ekspozicija iš archyvinio faksimilinių piešinių aplanko.

Pašėlęs Viktoras Petravičius: girdžiu Dievo balsą

Prieš kelis mėnesius sostinės Nacionalinėje galerijoje matėme, kaip šiuolaikiniu menu bandomas prakalbinti Pragaras. Šiandien Vytauto Kasiulio muziejuje (iki rugsėjo vidurio) turime progą pamatyti Rojų.

Mirė tikras žmogus ir tikras kunigas Vincas Pranckietis3

Gegužės 6 d. Jonavos bažnyčios šventoriuje palaidotas monsinjoras Vincas Pranckietis, buvęs Sibiro tremtinys, paskutinius 42 metus tarnavęs Jonavos parapijoje. Mirė gegužės 3 d. eidamas 94 metus.

Meninio mąstymo pavyzdys – Michelangelo Pieta

Brandžiojo Michelangelo kūrinys Florencijos katedros muziejuje. Judantis formos požiūriu – masių, linijų, šešėlių gumulas, judantis ir tematinės minties požiūriu.

Mokinys apie auksakalį 3

Manau, kad Lietuva dar atras didį, ištikimą, pasiaukojančiai dirbantį savo žmogų – ambasadorių V. Dambravą.

Ar „Kvadrienalė 2018“ taps „Pasipriešinimu/Resistance“?

Visais atžvilgiais jau dabar pats laikas numatyti ir paskelbti naujosios kvadrienalės apmatus, temas, šūkius – galvoti, projektuoti ir kurti, mąstant apie 2018-ųjų kvadrienalę.