Vida Šimkavičienė

Parapijiečių mylimas sielų ganytojas Jonas Krizostomas Kukta SJ

Paprasto ir parapijiečių mylimo sielų ganytojo kunigo vienuolio jėzuito Jono Krizostomo Kuktos tarnystės prisiminimai.

Bažnyčių lankymo metai

Atrodytų, kad visose bažnyčiose turėtų vykti vienodos mišios, skaitomas tas pats Šventasis Raštas. Bet iš tikrųjų kiekvienoje yra kažkas savita.