Vida Šimkavičienė

Bažnyčių lankymo metai

Atrodytų, kad visose bažnyčiose turėtų vykti vienodos mišios, skaitomas tas pats Šventasis Raštas. Bet iš tikrųjų kiekvienoje yra kažkas savita.