Virginija Adomonytė

Meilė, kurios nepastebėjau

Dažniausiai aš ieškau Dievo toli ir dejuoju, kad mano žvilgsnis Dievo nesuranda. Bet ar aš Jo tikrai ieškau?

Priklausyti Dievui

Dievas prašo manęs Jam priklausyti kiekvieną kasdienos akimirką. Bet aš, klystantis žmogus, žvalgausi, ieškau, gal kitur geriau, gal be Dievo paprasčiau, lengviau.

Dievo patirtis

Kalbėdama, mąstydama apie Dievą Jį patiriu. Kai sustabdau Dievo akimirką, per tą akimirką ir visas kitas, mane aplankančias, Jį patiriu.

Ieškau Dievo

Dievas duoda daug nuorodų, kur Jį rasti. Dievas žymi kelią pas Save, kol pradeda šviesti mano širdis. Iki tol turiu ruoštis. O rengti savo širdį man padeda nuolatinė malda.

Pasilieku Dievo širdyje

„Pasislėpti Dievo širdyje – tai pasislėpti Jo meilėje. Nuodėmė ten įžengti negali. Ji miršta prie meilės durų.“

Gelmių Viešpats

Sielos gelmėje aš mokausi. Ten daug išminties, nes mano sielos gelmę yra pamilęs Dievas. Tegul tai būna Jam dar vieni namai.

Pasirinkti kryžių

Jėzui Kristui mirus, mirė ir nuodėmė, Viešpačiui prisikėlus, aš laukiu savo prisikėlimo laiko. Viešpats mane gelbsti kryžiumi. 

Bažnyčios varpai – garsus atsidūsėjimas Dievui

Varpų garsai sustabdo mane ir veda susimąstyti apie Dievą. Aš Jį taip pašaukiu.

Manęs neapleidžia Dievo žvilgsnis

Kartais pažvelgiu į save iš šalies, bet taip ir nesugebu permatyti savęs. Slepiuosi, teisinuosi, bėgu nuo savo vidinio žvilgsnio, užmiršdama Dievo žvilgsnį. 

Jeigu nepavargstu prašyti

Svarbu tikėti, kad Dievas mane girdi, girdi visada. Jeigu nepavargstu prašyti, Dievas mane išklauso.

Dievo apkabinimas skausmo vienatvėje

Atnešu savo skausmą, nes su niekuo negaliu pasidalinti kaip su Dievu. Dievas priglaudžia mano skausmą. Bet labai giliai, vos juntama mano skausme yra viltis.

Mano ilgesyje – visas Dievo pasaulis

Ilgesys parodo, kiek daug dar turiu siekti. Mano ilgesyje – visas Dievo pasaulis. Ilgesys yra ieškojimas meilės atsakymų.

Geriau atsiklaupti prieš Dievą negu prieš nuodėmę

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad paprastam mirtingajam pasiekti šventumo neįmanoma, kita vertus, žinome, kiek daug neįmanomų dalykų yra pasiekęs žmogus.

Nusiminusi siela

Kaip dažnai gyvenu taip, lyg sielos neturėčiau. Užmiršdama šią Dievo dovaną, užmiršdama kelią į amžinybę. 

Neužrašyta mintis

Mano mintis laukia eilės būti išreikšta, tačiau priekin aš kviečiu mintis, kurios pakviečia Dievą į mano gyvenimą. 

Ne tuo keliu

Jeigu kelias neveda pas Dievą, jis neveda niekur, veda į nežinią, ten, kur nėra šviesos, nėra palaiminimo ir dieviško apkabinimo, nėra išganymo. 

Dievo malonė

Be Dievo malonės Jo valia dažnai būna nesuprantama – aš nepriimu, prieštarauju, maištauju, gal net naikinu, ką Dievas manyje sėja.

Kristau, išgirsk mus!

Įsiklausyti į Dievą, kaip Jis įsiklauso į mano šauksmą – taip vyksta pokalbis. Pokalbis, atveriantis sielą dialogui su Dievu.

Begalybė, kurią bandau pažinti


Apie Dievo ir žmogaus susitikimą: „Šv. Trejybės slėpinys talpina savyje begalybę, kur aš, ribota ir maža, esu pakviesta švęsti savo sielos išgelbėjimo istoriją.“

Negyventas gyvenimas

Meditacija apie gyvenimą be Dievo – negyvenimą, kurį pasirenkame patys neieškodami savo Kūrėjo ir neatpažindami savęs kaip kūrinio.

Kai nutylu

Tyloje esu viena su savo esminiais klausimais – tyloje nepasislėpsiu – esu savo akivaizdoje, esu Dievo akivaizdoje. Kai nutylu – prakalba Dievas.

Baltos spalvos ilgesys

Kad ir kaip atrodytų balta mano siela, bet su Dievu ji tampa dar baltesnė.

Ištikimybė

Jeigu aš ištikima Dievui – ištikima ir žmonėms. Jeigu aš ištikima žmonėms, tai galiu labiau būti ištikima Dievui. Ištikimam būti visai nesunku, jeigu myli.

Kai nebėra kur eiti4

Ne vienas iš mūsų esame atsidūrę tokioje padėtyje, kai nebematome išeities ir beviltiškai stengiamės pakeisti situaciją.

Kapai rudens vėjyje7

Visą gyvenimą galiu rinktis, bet, kai iškasta man skirta kapo duobė, nebeturiu savo žodžio. Ties kapo duobe pasirinkimai baigėsi. 

Kas mane lydi?1

Su kuo aš esu pasaulio įvairovėje? Kokia mano vieta? Ar sugebu pasirinkti teisingai?

Akimirkos kalba

Akimirkos lenkia viena kitą. Jos kuria mano gyvenimą.

Kur mano laimėjimas?

Be pralaimėjimų gyventi neįmanoma, bet jų atnešamus smūgius galima sumažinti.

Prie kryžiaus13

Kryžius stovi prie Dangaus vartų. Jis atveria juos. Turiu kryžių praeiti. 

Tikėjimo brandumas3

Vaiko tikėjimas skiriasi nuo suaugusiojo, tačiau ir jis gali būti gilus ir nuoširdus. O ir suaugusieji savo tikėjimą ne visi išgyvena sąmoningai. 

Mažasis kelias

Kiekvienas iš mūsų galime atrasti mažąjį šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės kelią. Kas man yra mažasis kelias? Kasdienybė? Smulkmenos? 

Amžinybės ramybė1

Kapuose nutilęs žemiškasis gyvenimas. Amžinybės ramybė. Vėlinių dieną ir mes ateiname parymoti toje ramybėje.

Šventosios Dvasios dvelksmas4

Prisilietimas. Dievo artumas sieloje, lyg būčiau parėjusi Namo.

Kai nuodėmė eina pirma9

Lyg gyvenčiau šalia gyvenimo. Lyg eičiau ne aš, o mano šešėlis.

Kas esu be Dievo?13

Vienatvė visatoje. Nepasirinkus Dievo, pasirenku vienatvę. Bet vienatvę ne draugystėje su savimi, o kito ignoravimą, net neigimą.

Nusidėjėlio malda2

Kokį kelią aš, kaip nusidėjėlė, turėjau nueiti iki maldos? Kokį kelią Dievas turėjo nueiti, kol suminkštino mano širdį išpažinti nuodėmes. 

Tėve mūsų40

Per maldą „Tėve mūsų“ sužinau, koks Dievas man yra artimas.

Garstyčios grūdas1

Atsisakyti Dievo – tai atsisakyti galimybių. Garstyčios grūdas gali duoti nepaprastų vaisių. 

Dorybių laikas

Sklando tokia neigiama nuostata, kad dorybės tai yra nuobodu. Iš tikrųjų bandant dorybes išsiugdyti, pamatau, kad nuoboduliui čia vietos iš viso nėra.

Alkstanti širdis1

Ilgesingai žiūriu į tolį arba žvelgiu gilyn į save norėdama nuraminti neramią širdį. Žvelgiu tolyn virš horizonto lyg norėdama pamatyti viltį. Širdis šaukiasi pilnatvės.

Dėkingumas

Išreikšdama dėkingumą Dievui, Jam kartu pasakau, kad visiškai Juo pasitikiu ir Jam atsiduodu. Ypač jeigu aš esu dėkinga už tai, kas man nepatinka ar kas mane skaudina. 

Tikėjimas, viltis, meilė

Tikėjimas, viltis, meilė – trys dieviškosios dorybės veda artyn Dievo. Vien savo pastangų išsiugdyti šias dorybes neužtenka. Aš kreipiuosi į Dievą, kad Jis išugdytų ir sustiprintų šias dorybes.

Dvasinis gyvenimas2

Mano siela ilgisi ne tik kasdienio gyvenimo, ji laukia, kada aš pradėsiu gyventi kartu ir dvasinį gyvenimą.

Kaltė

Atleistos nuodėmės lyg nuima mano kaltę, mano atsakomybę. Lyg Dievas pasiima visą atsakomybę už mane. Jeigu po Dievo atleidimo aš jaučiu kaltę, tai reiškia, kad nepriimu Dievo malonės ir visiškai nesu įsisąmoninusi Dievo meilės man. 

Pasirinkimas

Pasirenku, kaip gyventi. Mano tikėjimas leidžia man pasirinkti teisingai. Tikėjimo tiesos leidžia jas atpažinti ir mano gyvenime. Tikėjimas svarbus dėl daugelio dalykų, tačiau jis yra atskaitos taškas teisingai pasirenkant.

Pašvęstasis gyvenimas1

Dievas šaukia visus. Šaukia gyventi skirtingus gyvenimus. Vienus šaukia ir sau, ir pasauliui, kitus – tik sau. Tai pašvęstojo gyvenimo vyrai ir moterys, kuriuos Dievas pasirinko artimesniam bendravimui, ir jie tą kvietimą išgirdo ir priėmė.

Virginija Adomonytė. Laisvės dovana

Grįžtu į pradžią. Pradžioje pakvietimo į gyvenimą man suteikiama brangiausia dovana. Tai laisvė. Aš galiu pasirinkti. Aš nesu vergė. Aš esu kūrinys, kuris gali tarti savo žodį. Renkuosi aš.

Virginija Adomonytė. Tikėjimo pasaulis. Tikėjimas, keičiantis gyvenimą

Beprasmiškas gyvenimas yra pilkas, jis nieko nevertina. Jis yra nuolat tuščias lapas. Jis neturi kuo manęs pripildyti. Aš tampu minios veidu, neturiu savojo. Tikėjimas suteikia veidą, išryškina asmenybę.

Virginija Adomonytė. Tikėjimo pasaulis. Tikėjimas, kviečiantis viltį ir meilę

Tos trys dorybės – tikėjimas, viltis, meilė duotos neatsitiktinai. Be jų aš nebūčiau asmenybė, be jų aš nepatikėčiau Dievu. Tikėjimas, viltis ir meilė sugeba nugalėti nuodėmę, sugeba jos nepasirinkti.

Virginija Adomonytė. Tikėjimo pasaulis. Tikėjimo iššūkiai2

Vienas rimčiausių iššūkių yra pasipriešinimas nuodėmei. Nuodėmė turi savybę laikyti save norma, laikyti vos ne dorybe arba teigia, kad neįmanoma įvykdyti Dievo įsakymų. Nuodėmė suardo sielos harmoniją. Aš esu sužeista.