Vygaudas Ušackas

Lietuva kaip pilietiškumo projektas

Taip jau nulėmė šeimos istorija, kad Gedulo ir vilties diena visada lieka su manimi. Prieš 77 metus, 1941 m. birželio 14-ąją, mano tėvelis su šeima pirmu trėmimų traukiniu buvo deportuoti į Sibirą.

Kur pastatome stiprų ir galingą Vytį?3

Europos Sąjungos ambasadoriaus komentaras valstybės dienos proga. 

Teroras prieš mūsų vertybes: koks bus atsakas?

Šventų Velykų, Kristaus prisikėlimo šventės išvakarėse įvykdyti brutalūs teroristiniai aktai Belgijos sostinėje sudrebino ne tik Belgiją ir jos gyventojus, bet ir visą Europą.