Vyskupas Jonas Kauneckas

Tūkstančiai herojų neišdavė laisvės

Panevėžio vyskupo emerito J. Kaunecko kalba, pasakyta minint ketvirtąsias mons. Alfonso Svarinsko mirties metines.

Didysis, garbingasis Lietuvi!

Skelbiame vyskupo emerito Jono Kaunecko kalbą, pasakytą atsisveikinant su šviesaus atminimo akademiku Zigmu Zinkevičiumi.

Tikrasis pasaulio perkeitimas1

Jėzus Kristus visada skelbė meilę vargšams, ligoniams, nuskriaustiesiems. Iš to kyla ir Jo įsteigtos Bažnyčios socialinis mokymas. Bažnyčia visada rūpinosi ligoniais, vargšais, našlaičiais.