Vytautas Landsbergis

Vytautas Landsbergis: Yra šalis
Pasakų šalis, kur lietūs lyja. Kas tai? Žmonės ten gyveno pažeminti, o gyrėsi esą drąsūs.
Vytautas Landsbergis: Politikų beribė
Elgsenos beribė – tai mėginimas lietuviškai išversti „bespredielą“, vešliai kerojantį didelėje kaimynų šalyje ir jau gožiantį Lietuvos žemę nelyginant kokie Sosnovskio barščiai.
Vytautas Landsbergis. Juda ir jaučia. Kas tai?

Čia kelios mintys dar negimusios gyvybės nutraukimo tema. Seimas gal svarstys, aistros jau verda.

Vytautas Landsbergis. Abejoti draudžiama, gerinti nereikia
Jeigu trys medikai neatskirtų, ar nukentėjęs asmuo gyvas, ar seniai miręs, kiltų klausimų dėl jų kvalifikacijų ir darbo kokybės.
Vytautas Landsbergis: Liūtą ir Vasario 16-ąją pasitinkant
„Lietuvos rytas“ šeštadienį paskelbė G. Ilgūno ir B. Vyšniauskaitės pokalbį apie 1991 m. sausio 13-osios naktį, daugiausia apie premjero A. Šimėno dingimo, iš tikrųjų pasitraukimo iš Vilniaus, aplinkybes.
Vytautas Landsbergis. Liūtukas ar liova?
Turime atkutusius Seimo gariūnus ir penkiagalvę margaklanę Vyriausybę, kurios nariai vis įnirtingiau persidalija medžioklės plotus.
Vytautas Landsbergis. Sąmokslas ant delno
Atsakomybę už Sausio 13-osios aukas turi prisiimti daugiau asmenų negu ligi šiol nuteistieji šeši, kurių vienam buvo leista po nuosprendžio pabėgti į Maskvą
Vytautas Landsbergis: Paaiškinimas draugams rusams
„Kad Rusija turėtų ateitį, jai reikia susitvarkyti ir su praeitim. Kitaip ji ir liks praeityje.
Vytautas Landsbergis: Putinas Vilniuje
Vladimiras Putinas yra Vilniuje. Jau jis mūsų (diplomatijos) susikrimtimuose, kodėl neatvyksta. Ir skvarbiame rūpestėlyje, kuo turbūt nusidėjome, kad taip negerai yra. F. Kafka seniai aprašė šį nežinomos kaltės prieš valdžią sindromą.
Vytautas Landsbergis: Prezidento vardu
Naujasis asmens kultas Sovietų Sąjungoj, atsiprašau, naujai modeliuojamoje senojoje Rusijoj randa vis įmantresnių formų.
Vytautas Landsbergis. Nelengvas realizmas ir naivusis pragmatizmas
Kaip atrodytų gerovė, už kurią mokama laisve, arba gerovė grindžiama priklausomybe nuo diktatūrinės Rusijos?
Vytautas Landsbergis. Prieš Kremlių neturime ko muštis į krūtinę
Senosios dar carų Rusijos tradicijoje buvo "čelobitije" - daužymas kakta į žemę prieš tariamai nuožmų valdovą.
Vytautas Landsbergis: Liustracijos komisijos sunaikinimas
Nesunku suvokti, kam nepatiko Liustracijos komisija, ypač kai ji pradėjo realiai veikti, vadove paskyrus Dalią Kuodytę.
Vytautas Landsbergis: "Sunku, bet lengva"
Dažnas europarlamentaro Vytauto Landsbergio savaitgalis prabėga Vilniuje, bet ir per jį nestinga renginių, susitikimų, neatidėliotinų darbų. Taip nepastebimai išaušo ši diena: šiandien, rugsėjo 18-ąją, V.Landsbergiui sukanka 75-eri.
Vytautas Landsbergis. Šis tas apie komisijos darbą
Seimo laikinoji tyrimo komisija Juro Abromavičiaus žūties tyrimo aplinkybėms „nustatyti“ baigė savo darbą.
Vytautas Landsbergis. Kaltos fotografijos
Taip ir pasakė: fotografijos pernelyg žiaurios, jų negalima rodyti. O dar tokioje jautrioje vietoje kaip Europos Parlamentas. Taip ir pasakė: pamačiusieji galėtų susijaudinti.
Vytautas Landsbergis. Konformizmo himnai
Praėjo 17 metų, ir vėl girdime patariant: Lietuvai esą lengviau prisitaikyti prie Rusijos, nei Rusijai prie Lietuvos.
Vytautas Landsbergis. Naujos gėlytės
Gali greit atsitikti, kad Lietuvos teismams neginant Lietuvos valstybės nuo pripažintų pavojingų asmenų, Rusija pradės tampyti mūsų šalį po tarptautinius Jurijaus Borisovo teisių teismus.
Vytautas Landsbergis: Dujų fronte nieko naujo
Būtent - premjero K. pastangos ginti "Dujotekanos" ir "Lietuvos dujų" interesus nemažėja. Nepavykus sustabdyti kainų reguliavimą nustatančio įstatymo tuoj buvo pateiktos jį sunaikinančios pataisos, ir vasara išėjo parengiamajam ideologiniam darbui. Kartu nubausta nepaklusni kainų komisija.
Vytautas Landsbergis. Jaunimas grįžta
Šaunūs mūsų jaunuoliai vėl grįžo iš Sibiro.
Vytautas Landsbergis. Tuščios kalbos išsikvėpė
Jau šešeri metai kairiosios vyriausybės Lietuvoje, nevykdydamos įstatymo dėl sovietų okupacijos žalos atlyginimo, nei žodžiu, nei raštu nesikreipia į Rusijos valdžią, kad pasiūlytų bent pasikalbėti tuo klausimu.
Vytautas Landsbergis: Nei čia buvo, nei čia ką?
Yra dalykų, kurie neturėtų praslysti šiaip sau, nei čia buvo, nei čia ką, nors ir atostogų metas. Vienas tokių dalykų yra premjero Gedimino Kirkilo aktyvūs veiksmai atsikratyti jam ir dujininkams nepatogaus Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko.
Vytautas Landsbergis. Kosovo ir Serbijos ateitis
JTO Saugumo Taryba nebalsavo dėl Kosovo ateities projekto, bet išbraukė iš darbotvarkės Rusijai pareiškus, kad ji vetuos.
Vytautas Landsbergis: Kodėl Italija taip negražiai elgiasi?
Lietuvos teisės tvirtos ir pozicija skaidri. Pinigai, kuriuos Lietuvos Respublika prieš karą įmokėjo už „Villa Lituania“ Romoje ir kurie po to buvo saugomi Italijos banke, priklauso Lietuvai.
Vytautas Landsbergis. Tarptautinis bendradarbiavimas įvertinant komunistinių režimų nusikaltimus
Pirmiausia pasiaiškinkim, kas ką reiškia. Jeigu „tarptautinis" suvokiamas kaip valstybių bendradarbiavimas siekiant bendro tikslo, kuris būtų sovietų komunistų nusikaltimų įvertinimas, tai to kaip tik nėra ir ligi šiol nebuvo. Į Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos šio turinio tarptautinį atsišaukimą 1991 m. rugpjūtį niekas neatsiliepė. Išeitų, kad mano pranešimas – apie tai, ko nėra. Virtualus.
Vytautas Landsbergis. Blefo laisvė
Bemaž prieš tris mėnesius žurnalistas Edmundas Jakilaitis savo vedamoje televizijos laidoje metė keistų kaltinimų.
Vytautas Landsbergis: Lietuvai vadovauja šešėlinė valdžia
Su įžūlumu vėl stengiamasi įteisinti sovietinę tapatybę – pateisinant anuos laikus, jų priespaudą, moralinių vertybių praradimą, išsigimimus.
Vytautas Landsbergis. Itališkos kadencijos
Sunku pasakyti, kodėl Italija, kad ir kokios ten būtų buvusios Vyriausybės, taip ilgai ignoravo Lietuvos turtines teises ir savo pačios atsakomybę.
Vytautas Landsbergis. Vis dėlto šlykštu
Geri dėdės pasistengė, kad vyrams iš VSD pakaktų laiko tarnybinių butų prichvatizacijai, vis tam pačiam viršininkui vadovaujant
Vytautas Landsbergis. Audra žinijos dykumoj
Klausiausi nūnai per radiją, kaip Dariaus Kuolio laidoje dėl gegužės 3-iosios minėjimo trata plyšta lietuviški marškiniai draskomi ant nežinia ko gynėjų krūtinių…
Vytautas Landsbergis. Lietuva-Rusija, 1993
Kariniai politiniai Rusijos strategai, atvirai deklaravę siekį „išeinant pasilikti“, 1993 m. vasaros pabaigoje turėjo dvi šio pobūdžio galimybes.
Vytautas Landsbergis: Žanro švarumas - atsakymas A.Sakalui
Kai skaitoma apie konkrečius Lietuvos istorijos įvykius, o rašytojas – jų dalyvis, tai vienas kitas gali patikėti net V.Petkevičiaus piktomis fantazijomis.
Vytautas Landsbergis. Meilę pakeičia žiaurumas: kaip Europa vienija įvairovę
Tikime, kad Dievas mėgsta žmonių ir tautų įvairovę, kai jie apsigaubia abipuse pagarba, užuojauta ir solidarumu. Tai mūsų krikščioniškasis idealizmas, ir leistina manyti dar daugiau - kad Dievo svajonė buvo ir tebėra matyti visus Jo žmones, gyvenančius brolybėje.
Vytautas Landsbergis. Lietuva ir Vengrija
"...Nebuvo nei deginamų automobilių, nei vandens patrankų, bet jūra žmonių su vėliavomis...".
Vytautas Landsbergis. Latvijos išprievartavimas?
Tai vyksta mums matant. Prieš dešimt metų parengtą Latvijos ir Rusijos sienos sutartį Maskva atsisakinėjo pasirašyti keldama visokių priekabių, nors 1944 metais jos pasiimtas Abrenės rajonas sutartyje jau buvo paliktas ir įteisinamas kaip Rusijos teritorija.
Vytautas Landsbergis. Kur Lietuva?
Manau, ir dabar Lietuva - tai ją mylintieji ir kuriantieji. Tarp šių pirmiausia - mokytojai. Tie mylintieji Lietuvą ir jos vaikus, sėjantieji auksinį pasėlio grūdą.
Vytautas Landsbergis: Šaltas komentaras
Buvusio sovietų KGB aukšto pareigūno V. Suvorovo išvadą, kad didžiausia jo organizacijos sėkmė Lietuvoje buvo Vytauto Landsbergio diskreditavimas ir Rolando Pakso padarymas prezidentu, įvairiais atvejais jau pertransliavo politologai A.Pranskevičius (lygiai prieš metus), R. Grinevičiūtė, T. Viluckas. Galų gale nutariau pakomentuoti.
Vytautas Landsbergis. Dar viena diskusija apie blogą patriotizmą
Į diskusiją apie „primityvų“ ir „subtilų“ patriotizmą įsitraukė europarlamentaras profesorius V. Landsbergis. Pateikiame jo svarstymus.
Vytautas Landsbergis. Signalai iš pasąmonės
Rusijos prezidento Vladimiro Putino kalba Miunchene sukėlė rūpestį Vakarų politikams ir davė peno analitikams. Kodėl toks signalas ir kodėl dabar?
Vytautas Landsbergis. Liudytojai viename "teisme"
Gal ir teismas jau ne teismas, kai taip žiūri, iš kur vėjas pučia. O pučia iš rytų ir kaskart smagiau.
Vytautas Landsbergis: Socialdemokratai perrašinėja valstybės istoriją
Rinkėjams jau dainuojama, kad Želigovskio užgrobtą Vilnių Lietuvai 1939 m. rudenį gražinęs žurnalistas Justas Paleckis.
Vytautas Landsbergis. Parodymai matantiesiems
Juro Abromavičiaus nužudymo tyrimas neišvengiamai grąžina į 1993 m. įvykius. Gal ir kiek anksčiau.
Vytautas Landsbergis. Tėvynė - tai tu
Mes visi - Lietuva, senoji gentis, ir jos nei ieškoti, nei pamesti nebereikia. Būkime Lietuva.
Vytautas Landsbergis. "Dujotekanos" valdžia?
Priešingai Europos Sąjungos siūlomoms įstatyminėms taisyklėms, Lietuvoje tyliai formuojasi "Dujotekanos" - "Gazprom" monopolio valdžia.
Vytautas Landsbergis. Perkamieji, nepaperkamieji ir perperkamieji
Pavartykime pačią NSGK Išvadą dėl Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos. Pavartykime ją kritikų ir sveiko proto akimis.
Vytautas Landsbergis: Žodis maldos pusryčiams
Iš senovės laikų ateina filosofo posakis: tautos - tai Dievo mintys.
Vytautas Landsbergis. Tyrimo drama
Vytautas Pociūnas gyvena ir daro įtaką mūsų gyvenimui. O trypiantieji jo kapą yra mirę, nors atrodytų labai galingi ir gyvybingi.
Vytautas Landsbergis. Okupacijos formos
Užmirškime nelemtuosius tankus ir agentus, gyvenimas susideda iš įvairių dalykų.
Vytautas Landsbergis. "Soclenktynės" dėl Europos lėšų
Pasirengimas, kaip naudosime Europos Sąjungos fondus, buvo patvirtintas jau 2003 metų rugsėjo 11 dieną.
Vytautas Landsbergis. Kur atsidūrėme
Kam būtų naudinga sunaikinti Lietuvos kontržvalgybą? Tiems, kurie veikia prieš mūsų valstybę arba "tik" geria jos kraują